[17/9 02:59] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[17/9 02:59] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[17/9 02:59] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[17/9 02:59] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[11/10 12:33] **2218 :
[11/10 12:34] **2218 : Anh chi em nhận số ket ban zalo nhan số loc la sau gio quay
[11/10 12:34] **2218 : Zalo …0365132218
[11/10 12:35] **2218 : Mien nam ..đồng nai…cần thơ…sóc trăng đã có so chuan vip cho ace vao bờ nhe
[11/10 12:36] **2218 : Zalo..0365.132.218 nhận so loc la sau gio sau quay
[13/10 08:38] **2218 :
[13/10 08:39] **2218 : Mien nam hom nay so vip cho ace vao bờ
[13/10 08:39] **2218 : VInh Long..Binh Dương.Tra vinh
[13/10 08:39] **2218 : Da co do chuan vip cho ace
[13/10 08:40] **2218 : Kết bạn zalo nhan so
[13/10 08:40] **2218 : Zalo..0365.132.218
[17/10 05:06] **2218 :
[17/10 05:07] **2218 :
[17/10 05:07] **2218 :
[17/10 05:08] **2218 : Mien nam mien trung mien Bắc hom nay da co so chuan vip cho ace vao bờ nhe
[17/10 05:09] **2218 : Ket ban zalo lo nhận so loc la sau gio quay ạ
[17/10 05:09] **2218 : Zalo …0365132218
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[21/10 23:37] **5859 : Thấy Ⓩ@L-Ⓞ: 0327.755.859 chốt số hay mà rất chuẩⓝ.Mà còn A ấy giúp không lấy 1 khⓞảng phí nàⓞ cả từ mn. Mình đã thắng được 4 ngày BTL liên tục rồi nha.Anh ấy Giúp BTL với 10 bữa Thì ít nhất ăn 8,9 bữa có bữa 2 đến 3 nháymss.
[5/11 16:16] Cr7 : MB dtl 25....stl 02.20
[21/11 15:15] gacon : hi
[21/11 15:15] gacon : 65 bac lieu
[21/11 19:25] lequanghungnt : 😆😆😆🪺
[21/11 19:25] lequanghungnt : 😆😆😆🪺
[24/11 18:29] Mr T : Kkk
[24/11 18:31] Mr T : Gacon 6 năm vẫn còn sống hả
[25/11 21:36] lequanghungnt :
[29/11 14:30] gacon : okok