Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 11070 0 0 1
Giải nhất 81900 1 6 1 6 1
Giải Nhì
93541 83224
2 4 5
Giải Ba
78501 89467 62358
3
98881 75755 37494
4 1 1 3 4
Giải Tư
2841 6916 5056 5898
5 8 5 6 2 6 9 0
Giải Năm
8252 4890 6811
6 7
0216 2411 2043
7 0 7
Giải Sáu
525 144 656
8 1
Giải Bảy
59 77 50 98
9 4 8 0 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 11070 0 0 1
Giải nhất 81900 1 6 1 6 1
Giải Nhì
93541 83224
2 4 5
Giải Ba
78501 89467 62358
3
98881 75755 37494
4 1 1 3 4
Giải Tư
2841 6916 5056 5898
5 8 5 6 2 6 9 0
Giải Năm
8252 4890 6811
6 7
0216 2411 2043
7 0 7
Giải Sáu
525 144 656
8 1
Giải Bảy
59 77 50 98
9 4 8 0 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 11070 0 0 1
Giải nhất 81900 1 6 1 6 1
Giải Nhì
93541 83224
2 4 5
Giải Ba
78501 89467 62358
3
98881 75755 37494
4 1 1 3 4
Giải Tư
2841 6916 5056 5898
5 8 5 6 2 6 9 0
Giải Năm
8252 4890 6811
6 7
0216 2411 2043
7 0 7
Giải Sáu
525 144 656
8 1
Giải Bảy
59 77 50 98
9 4 8 0 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 11070 0 0 1
Giải nhất 81900 1 6 1 6 1
Giải Nhì
93541 83224
2 4 5
Giải Ba
78501 89467 62358
3
98881 75755 37494
4 1 1 3 4
Giải Tư
2841 6916 5056 5898
5 8 5 6 2 6 9 0
Giải Năm
8252 4890 6811
6 7
0216 2411 2043
7 0 7
Giải Sáu
525 144 656
8 1
Giải Bảy
59 77 50 98
9 4 8 0 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 11070 0 0 1
Giải nhất 81900 1 6 1 6 1
Giải Nhì
93541 83224
2 4 5
Giải Ba
78501 89467 62358
3
98881 75755 37494
4 1 1 3 4
Giải Tư
2841 6916 5056 5898
5 8 5 6 2 6 9 0
Giải Năm
8252 4890 6811
6 7
0216 2411 2043
7 0 7
Giải Sáu
525 144 656
8 1
Giải Bảy
59 77 50 98
9 4 8 0 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 11070 0 0 1
Giải nhất 81900 1 6 1 6 1
Giải Nhì
93541 83224
2 4 5
Giải Ba
78501 89467 62358
3
98881 75755 37494
4 1 1 3 4
Giải Tư
2841 6916 5056 5898
5 8 5 6 2 6 9 0
Giải Năm
8252 4890 6811
6 7
0216 2411 2043
7 0 7
Giải Sáu
525 144 656
8 1
Giải Bảy
59 77 50 98
9 4 8 0 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)