Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 06/07/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 76796 0 5 9
Giải nhất 60532 1 1 7
Giải Nhì
75194 39560
2 7 9 9
Giải Ba
58271 22405 29611
3 2 2
85427 35809 97332
4 4 4
Giải Tư
0391 9379 4176 8729
5 3 1 0
Giải Năm
2575 5197 1344
6 0 2 3
1553 9193 0851
7 1 9 6 5 0
Giải Sáu
670 162 917
8
Giải Bảy
50 63 29 44
9 6 4 1 7 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 06/07/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 76796 0 5 9
Giải nhất 60532 1 1 7
Giải Nhì
75194 39560
2 7 9 9
Giải Ba
58271 22405 29611
3 2 2
85427 35809 97332
4 4 4
Giải Tư
0391 9379 4176 8729
5 3 1 0
Giải Năm
2575 5197 1344
6 0 2 3
1553 9193 0851
7 1 9 6 5 0
Giải Sáu
670 162 917
8
Giải Bảy
50 63 29 44
9 6 4 1 7 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 06/07/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 76796 0 5 9
Giải nhất 60532 1 1 7
Giải Nhì
75194 39560
2 7 9 9
Giải Ba
58271 22405 29611
3 2 2
85427 35809 97332
4 4 4
Giải Tư
0391 9379 4176 8729
5 3 1 0
Giải Năm
2575 5197 1344
6 0 2 3
1553 9193 0851
7 1 9 6 5 0
Giải Sáu
670 162 917
8
Giải Bảy
50 63 29 44
9 6 4 1 7 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 06/07/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 76796 0 5 9
Giải nhất 60532 1 1 7
Giải Nhì
75194 39560
2 7 9 9
Giải Ba
58271 22405 29611
3 2 2
85427 35809 97332
4 4 4
Giải Tư
0391 9379 4176 8729
5 3 1 0
Giải Năm
2575 5197 1344
6 0 2 3
1553 9193 0851
7 1 9 6 5 0
Giải Sáu
670 162 917
8
Giải Bảy
50 63 29 44
9 6 4 1 7 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 06/07/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 76796 0 5 9
Giải nhất 60532 1 1 7
Giải Nhì
75194 39560
2 7 9 9
Giải Ba
58271 22405 29611
3 2 2
85427 35809 97332
4 4 4
Giải Tư
0391 9379 4176 8729
5 3 1 0
Giải Năm
2575 5197 1344
6 0 2 3
1553 9193 0851
7 1 9 6 5 0
Giải Sáu
670 162 917
8
Giải Bảy
50 63 29 44
9 6 4 1 7 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 06/07/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 76796 0 5 9
Giải nhất 60532 1 1 7
Giải Nhì
75194 39560
2 7 9 9
Giải Ba
58271 22405 29611
3 2 2
85427 35809 97332
4 4 4
Giải Tư
0391 9379 4176 8729
5 3 1 0
Giải Năm
2575 5197 1344
6 0 2 3
1553 9193 0851
7 1 9 6 5 0
Giải Sáu
670 162 917
8
Giải Bảy
50 63 29 44
9 6 4 1 7 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)