Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 12/11/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36744 0 3 5 7
Giải nhất 95233 1 4
Giải Nhì
21962 39539
2 1
Giải Ba
95169 68376 96581
3 3 9 4 6
22455 97978 13814
4 4 0 8 7
Giải Tư
7940 6303 0148 6752
5 5 2 5 5
Giải Năm
1774 4247 3134
6 2 9 3
8905 9321 1355
7 6 8 4
Giải Sáu
092 636 994
8 1
Giải Bảy
55 63 97 07
9 2 4 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 12/11/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36744 0 3 5 7
Giải nhất 95233 1 4
Giải Nhì
21962 39539
2 1
Giải Ba
95169 68376 96581
3 3 9 4 6
22455 97978 13814
4 4 0 8 7
Giải Tư
7940 6303 0148 6752
5 5 2 5 5
Giải Năm
1774 4247 3134
6 2 9 3
8905 9321 1355
7 6 8 4
Giải Sáu
092 636 994
8 1
Giải Bảy
55 63 97 07
9 2 4 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 12/11/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36744 0 3 5 7
Giải nhất 95233 1 4
Giải Nhì
21962 39539
2 1
Giải Ba
95169 68376 96581
3 3 9 4 6
22455 97978 13814
4 4 0 8 7
Giải Tư
7940 6303 0148 6752
5 5 2 5 5
Giải Năm
1774 4247 3134
6 2 9 3
8905 9321 1355
7 6 8 4
Giải Sáu
092 636 994
8 1
Giải Bảy
55 63 97 07
9 2 4 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 12/11/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36744 0 3 5 7
Giải nhất 95233 1 4
Giải Nhì
21962 39539
2 1
Giải Ba
95169 68376 96581
3 3 9 4 6
22455 97978 13814
4 4 0 8 7
Giải Tư
7940 6303 0148 6752
5 5 2 5 5
Giải Năm
1774 4247 3134
6 2 9 3
8905 9321 1355
7 6 8 4
Giải Sáu
092 636 994
8 1
Giải Bảy
55 63 97 07
9 2 4 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 12/11/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36744 0 3 5 7
Giải nhất 95233 1 4
Giải Nhì
21962 39539
2 1
Giải Ba
95169 68376 96581
3 3 9 4 6
22455 97978 13814
4 4 0 8 7
Giải Tư
7940 6303 0148 6752
5 5 2 5 5
Giải Năm
1774 4247 3134
6 2 9 3
8905 9321 1355
7 6 8 4
Giải Sáu
092 636 994
8 1
Giải Bảy
55 63 97 07
9 2 4 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 12/11/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36744 0 3 5 7
Giải nhất 95233 1 4
Giải Nhì
21962 39539
2 1
Giải Ba
95169 68376 96581
3 3 9 4 6
22455 97978 13814
4 4 0 8 7
Giải Tư
7940 6303 0148 6752
5 5 2 5 5
Giải Năm
1774 4247 3134
6 2 9 3
8905 9321 1355
7 6 8 4
Giải Sáu
092 636 994
8 1
Giải Bảy
55 63 97 07
9 2 4 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)