Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 13/07/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 48401 0 1 6 2
Giải nhất 89498 1 7 6 4 0 6
Giải Nhì
33695 17361
2
Giải Ba
10254 43317 11287
3 8
61554 73093 96016
4 6
Giải Tư
3591 8838 6814 7689
5 4 4 4 5 0
Giải Năm
1606 8554 1155
6 1 1 1
6995 1061 3702
7
Giải Sáu
261 010 889
8 7 9 9 7
Giải Bảy
16 87 46 50
9 8 5 3 1 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 13/07/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 48401 0 1 6 2
Giải nhất 89498 1 7 6 4 0 6
Giải Nhì
33695 17361
2
Giải Ba
10254 43317 11287
3 8
61554 73093 96016
4 6
Giải Tư
3591 8838 6814 7689
5 4 4 4 5 0
Giải Năm
1606 8554 1155
6 1 1 1
6995 1061 3702
7
Giải Sáu
261 010 889
8 7 9 9 7
Giải Bảy
16 87 46 50
9 8 5 3 1 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 13/07/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 48401 0 1 6 2
Giải nhất 89498 1 7 6 4 0 6
Giải Nhì
33695 17361
2
Giải Ba
10254 43317 11287
3 8
61554 73093 96016
4 6
Giải Tư
3591 8838 6814 7689
5 4 4 4 5 0
Giải Năm
1606 8554 1155
6 1 1 1
6995 1061 3702
7
Giải Sáu
261 010 889
8 7 9 9 7
Giải Bảy
16 87 46 50
9 8 5 3 1 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 13/07/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 48401 0 1 6 2
Giải nhất 89498 1 7 6 4 0 6
Giải Nhì
33695 17361
2
Giải Ba
10254 43317 11287
3 8
61554 73093 96016
4 6
Giải Tư
3591 8838 6814 7689
5 4 4 4 5 0
Giải Năm
1606 8554 1155
6 1 1 1
6995 1061 3702
7
Giải Sáu
261 010 889
8 7 9 9 7
Giải Bảy
16 87 46 50
9 8 5 3 1 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 13/07/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 48401 0 1 6 2
Giải nhất 89498 1 7 6 4 0 6
Giải Nhì
33695 17361
2
Giải Ba
10254 43317 11287
3 8
61554 73093 96016
4 6
Giải Tư
3591 8838 6814 7689
5 4 4 4 5 0
Giải Năm
1606 8554 1155
6 1 1 1
6995 1061 3702
7
Giải Sáu
261 010 889
8 7 9 9 7
Giải Bảy
16 87 46 50
9 8 5 3 1 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 13/07/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 48401 0 1 6 2
Giải nhất 89498 1 7 6 4 0 6
Giải Nhì
33695 17361
2
Giải Ba
10254 43317 11287
3 8
61554 73093 96016
4 6
Giải Tư
3591 8838 6814 7689
5 4 4 4 5 0
Giải Năm
1606 8554 1155
6 1 1 1
6995 1061 3702
7
Giải Sáu
261 010 889
8 7 9 9 7
Giải Bảy
16 87 46 50
9 8 5 3 1 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)