Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 13/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64060 0 6 4
Giải nhất 77124 1 2 8
Giải Nhì
10057 66512
2 4 4 4
Giải Ba
67988 35206 58389
3 9 4 8
82060 19839 27969
4 0
Giải Tư
5295 2557 6540 8718
5 7 7 9
Giải Năm
8724 4795 4399
6 0 0 9 2 9
3662 3259 5534
7 3
Giải Sáu
238 399 724
8 8 9 2
Giải Bảy
82 04 69 73
9 5 5 9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 13/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64060 0 6 4
Giải nhất 77124 1 2 8
Giải Nhì
10057 66512
2 4 4 4
Giải Ba
67988 35206 58389
3 9 4 8
82060 19839 27969
4 0
Giải Tư
5295 2557 6540 8718
5 7 7 9
Giải Năm
8724 4795 4399
6 0 0 9 2 9
3662 3259 5534
7 3
Giải Sáu
238 399 724
8 8 9 2
Giải Bảy
82 04 69 73
9 5 5 9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 13/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64060 0 6 4
Giải nhất 77124 1 2 8
Giải Nhì
10057 66512
2 4 4 4
Giải Ba
67988 35206 58389
3 9 4 8
82060 19839 27969
4 0
Giải Tư
5295 2557 6540 8718
5 7 7 9
Giải Năm
8724 4795 4399
6 0 0 9 2 9
3662 3259 5534
7 3
Giải Sáu
238 399 724
8 8 9 2
Giải Bảy
82 04 69 73
9 5 5 9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 13/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64060 0 6 4
Giải nhất 77124 1 2 8
Giải Nhì
10057 66512
2 4 4 4
Giải Ba
67988 35206 58389
3 9 4 8
82060 19839 27969
4 0
Giải Tư
5295 2557 6540 8718
5 7 7 9
Giải Năm
8724 4795 4399
6 0 0 9 2 9
3662 3259 5534
7 3
Giải Sáu
238 399 724
8 8 9 2
Giải Bảy
82 04 69 73
9 5 5 9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 13/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64060 0 6 4
Giải nhất 77124 1 2 8
Giải Nhì
10057 66512
2 4 4 4
Giải Ba
67988 35206 58389
3 9 4 8
82060 19839 27969
4 0
Giải Tư
5295 2557 6540 8718
5 7 7 9
Giải Năm
8724 4795 4399
6 0 0 9 2 9
3662 3259 5534
7 3
Giải Sáu
238 399 724
8 8 9 2
Giải Bảy
82 04 69 73
9 5 5 9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 13/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64060 0 6 4
Giải nhất 77124 1 2 8
Giải Nhì
10057 66512
2 4 4 4
Giải Ba
67988 35206 58389
3 9 4 8
82060 19839 27969
4 0
Giải Tư
5295 2557 6540 8718
5 7 7 9
Giải Năm
8724 4795 4399
6 0 0 9 2 9
3662 3259 5534
7 3
Giải Sáu
238 399 724
8 8 9 2
Giải Bảy
82 04 69 73
9 5 5 9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)