Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 14/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42140 0 3 1 1
Giải nhất 87660 1 9 5
Giải Nhì
75019 31394
2 5 8 0
Giải Ba
57036 27948 41855
3 6 5 0
77125 41070 98551
4 0 8
Giải Tư
6876 9798 2679 6455
5 5 1 5 9 5
Giải Năm
7428 5659 7198
6 0 1
7115 4903 7035
7 0 6 9
Giải Sáu
620 955 201
8
Giải Bảy
01 95 61 30
9 4 8 8 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 14/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42140 0 3 1 1
Giải nhất 87660 1 9 5
Giải Nhì
75019 31394
2 5 8 0
Giải Ba
57036 27948 41855
3 6 5 0
77125 41070 98551
4 0 8
Giải Tư
6876 9798 2679 6455
5 5 1 5 9 5
Giải Năm
7428 5659 7198
6 0 1
7115 4903 7035
7 0 6 9
Giải Sáu
620 955 201
8
Giải Bảy
01 95 61 30
9 4 8 8 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 14/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42140 0 3 1 1
Giải nhất 87660 1 9 5
Giải Nhì
75019 31394
2 5 8 0
Giải Ba
57036 27948 41855
3 6 5 0
77125 41070 98551
4 0 8
Giải Tư
6876 9798 2679 6455
5 5 1 5 9 5
Giải Năm
7428 5659 7198
6 0 1
7115 4903 7035
7 0 6 9
Giải Sáu
620 955 201
8
Giải Bảy
01 95 61 30
9 4 8 8 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 14/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42140 0 3 1 1
Giải nhất 87660 1 9 5
Giải Nhì
75019 31394
2 5 8 0
Giải Ba
57036 27948 41855
3 6 5 0
77125 41070 98551
4 0 8
Giải Tư
6876 9798 2679 6455
5 5 1 5 9 5
Giải Năm
7428 5659 7198
6 0 1
7115 4903 7035
7 0 6 9
Giải Sáu
620 955 201
8
Giải Bảy
01 95 61 30
9 4 8 8 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 14/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42140 0 3 1 1
Giải nhất 87660 1 9 5
Giải Nhì
75019 31394
2 5 8 0
Giải Ba
57036 27948 41855
3 6 5 0
77125 41070 98551
4 0 8
Giải Tư
6876 9798 2679 6455
5 5 1 5 9 5
Giải Năm
7428 5659 7198
6 0 1
7115 4903 7035
7 0 6 9
Giải Sáu
620 955 201
8
Giải Bảy
01 95 61 30
9 4 8 8 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 14/09/2017

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42140 0 3 1 1
Giải nhất 87660 1 9 5
Giải Nhì
75019 31394
2 5 8 0
Giải Ba
57036 27948 41855
3 6 5 0
77125 41070 98551
4 0 8
Giải Tư
6876 9798 2679 6455
5 5 1 5 9 5
Giải Năm
7428 5659 7198
6 0 1
7115 4903 7035
7 0 6 9
Giải Sáu
620 955 201
8
Giải Bảy
01 95 61 30
9 4 8 8 5
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)