Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 14/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21588 0 4
Giải nhất 03788 1 2 6 0 7 3
Giải Nhì
52146 59004
2 8 3
Giải Ba
44173 47812 62516
3 9 1 9 3
29339 20347 94610
4 6 7 9
Giải Tư
0479 7854 7731 1964
5 4
Giải Năm
6817 8567 9628
6 4 7 3
2095 9923 4249
7 3 9 9 1
Giải Sáu
939 863 933
8 8 8
Giải Bảy
79 92 13 71
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 14/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21588 0 4
Giải nhất 03788 1 2 6 0 7 3
Giải Nhì
52146 59004
2 8 3
Giải Ba
44173 47812 62516
3 9 1 9 3
29339 20347 94610
4 6 7 9
Giải Tư
0479 7854 7731 1964
5 4
Giải Năm
6817 8567 9628
6 4 7 3
2095 9923 4249
7 3 9 9 1
Giải Sáu
939 863 933
8 8 8
Giải Bảy
79 92 13 71
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 14/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21588 0 4
Giải nhất 03788 1 2 6 0 7 3
Giải Nhì
52146 59004
2 8 3
Giải Ba
44173 47812 62516
3 9 1 9 3
29339 20347 94610
4 6 7 9
Giải Tư
0479 7854 7731 1964
5 4
Giải Năm
6817 8567 9628
6 4 7 3
2095 9923 4249
7 3 9 9 1
Giải Sáu
939 863 933
8 8 8
Giải Bảy
79 92 13 71
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 14/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21588 0 4
Giải nhất 03788 1 2 6 0 7 3
Giải Nhì
52146 59004
2 8 3
Giải Ba
44173 47812 62516
3 9 1 9 3
29339 20347 94610
4 6 7 9
Giải Tư
0479 7854 7731 1964
5 4
Giải Năm
6817 8567 9628
6 4 7 3
2095 9923 4249
7 3 9 9 1
Giải Sáu
939 863 933
8 8 8
Giải Bảy
79 92 13 71
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 14/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21588 0 4
Giải nhất 03788 1 2 6 0 7 3
Giải Nhì
52146 59004
2 8 3
Giải Ba
44173 47812 62516
3 9 1 9 3
29339 20347 94610
4 6 7 9
Giải Tư
0479 7854 7731 1964
5 4
Giải Năm
6817 8567 9628
6 4 7 3
2095 9923 4249
7 3 9 9 1
Giải Sáu
939 863 933
8 8 8
Giải Bảy
79 92 13 71
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 14/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21588 0 4
Giải nhất 03788 1 2 6 0 7 3
Giải Nhì
52146 59004
2 8 3
Giải Ba
44173 47812 62516
3 9 1 9 3
29339 20347 94610
4 6 7 9
Giải Tư
0479 7854 7731 1964
5 4
Giải Năm
6817 8567 9628
6 4 7 3
2095 9923 4249
7 3 9 9 1
Giải Sáu
939 863 933
8 8 8
Giải Bảy
79 92 13 71
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)