Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 14/11/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25841 0 1 3
Giải nhất 21941 1 2
Giải Nhì
20499 10901
2 6 0
Giải Ba
28468 25479 85385
3
96612 37169 84771
4 1 1 9
Giải Tư
6351 4078 6093 2395
5 1 9 8
Giải Năm
6989 7270 3165
6 8 9 5 2
0126 1293 3403
7 9 1 8 0 6
Giải Sáu
776 359 649
8 5 9 3
Giải Bảy
62 83 58 20
9 9 3 5 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 14/11/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25841 0 1 3
Giải nhất 21941 1 2
Giải Nhì
20499 10901
2 6 0
Giải Ba
28468 25479 85385
3
96612 37169 84771
4 1 1 9
Giải Tư
6351 4078 6093 2395
5 1 9 8
Giải Năm
6989 7270 3165
6 8 9 5 2
0126 1293 3403
7 9 1 8 0 6
Giải Sáu
776 359 649
8 5 9 3
Giải Bảy
62 83 58 20
9 9 3 5 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 14/11/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25841 0 1 3
Giải nhất 21941 1 2
Giải Nhì
20499 10901
2 6 0
Giải Ba
28468 25479 85385
3
96612 37169 84771
4 1 1 9
Giải Tư
6351 4078 6093 2395
5 1 9 8
Giải Năm
6989 7270 3165
6 8 9 5 2
0126 1293 3403
7 9 1 8 0 6
Giải Sáu
776 359 649
8 5 9 3
Giải Bảy
62 83 58 20
9 9 3 5 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 14/11/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25841 0 1 3
Giải nhất 21941 1 2
Giải Nhì
20499 10901
2 6 0
Giải Ba
28468 25479 85385
3
96612 37169 84771
4 1 1 9
Giải Tư
6351 4078 6093 2395
5 1 9 8
Giải Năm
6989 7270 3165
6 8 9 5 2
0126 1293 3403
7 9 1 8 0 6
Giải Sáu
776 359 649
8 5 9 3
Giải Bảy
62 83 58 20
9 9 3 5 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 14/11/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25841 0 1 3
Giải nhất 21941 1 2
Giải Nhì
20499 10901
2 6 0
Giải Ba
28468 25479 85385
3
96612 37169 84771
4 1 1 9
Giải Tư
6351 4078 6093 2395
5 1 9 8
Giải Năm
6989 7270 3165
6 8 9 5 2
0126 1293 3403
7 9 1 8 0 6
Giải Sáu
776 359 649
8 5 9 3
Giải Bảy
62 83 58 20
9 9 3 5 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư, 14/11/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25841 0 1 3
Giải nhất 21941 1 2
Giải Nhì
20499 10901
2 6 0
Giải Ba
28468 25479 85385
3
96612 37169 84771
4 1 1 9
Giải Tư
6351 4078 6093 2395
5 1 9 8
Giải Năm
6989 7270 3165
6 8 9 5 2
0126 1293 3403
7 9 1 8 0 6
Giải Sáu
776 359 649
8 5 9 3
Giải Bảy
62 83 58 20
9 9 3 5 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)