Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 16/01/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 55431 0 1 3 2
Giải nhất 77267 1 4 5 8 8 3
Giải Nhì
00522 27414
2 2 9
Giải Ba
99699 08029 09515
3 1 3 9 6 9
38356 07933 83348
4 8 8 9
Giải Tư
7601 7982 6403 4639
5 6 2 5
Giải Năm
2802 2552 4355
6 7 4 3
0548 4218 5636
7
Giải Sáu
388 349 939
8 2 8
Giải Bảy
18 64 63 13
9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 16/01/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 55431 0 1 3 2
Giải nhất 77267 1 4 5 8 8 3
Giải Nhì
00522 27414
2 2 9
Giải Ba
99699 08029 09515
3 1 3 9 6 9
38356 07933 83348
4 8 8 9
Giải Tư
7601 7982 6403 4639
5 6 2 5
Giải Năm
2802 2552 4355
6 7 4 3
0548 4218 5636
7
Giải Sáu
388 349 939
8 2 8
Giải Bảy
18 64 63 13
9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 16/01/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 55431 0 1 3 2
Giải nhất 77267 1 4 5 8 8 3
Giải Nhì
00522 27414
2 2 9
Giải Ba
99699 08029 09515
3 1 3 9 6 9
38356 07933 83348
4 8 8 9
Giải Tư
7601 7982 6403 4639
5 6 2 5
Giải Năm
2802 2552 4355
6 7 4 3
0548 4218 5636
7
Giải Sáu
388 349 939
8 2 8
Giải Bảy
18 64 63 13
9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 16/01/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 55431 0 1 3 2
Giải nhất 77267 1 4 5 8 8 3
Giải Nhì
00522 27414
2 2 9
Giải Ba
99699 08029 09515
3 1 3 9 6 9
38356 07933 83348
4 8 8 9
Giải Tư
7601 7982 6403 4639
5 6 2 5
Giải Năm
2802 2552 4355
6 7 4 3
0548 4218 5636
7
Giải Sáu
388 349 939
8 2 8
Giải Bảy
18 64 63 13
9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 16/01/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 55431 0 1 3 2
Giải nhất 77267 1 4 5 8 8 3
Giải Nhì
00522 27414
2 2 9
Giải Ba
99699 08029 09515
3 1 3 9 6 9
38356 07933 83348
4 8 8 9
Giải Tư
7601 7982 6403 4639
5 6 2 5
Giải Năm
2802 2552 4355
6 7 4 3
0548 4218 5636
7
Giải Sáu
388 349 939
8 2 8
Giải Bảy
18 64 63 13
9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 16/01/2022

Đầu Đuôi
Đặc biệt 55431 0 1 3 2
Giải nhất 77267 1 4 5 8 8 3
Giải Nhì
00522 27414
2 2 9
Giải Ba
99699 08029 09515
3 1 3 9 6 9
38356 07933 83348
4 8 8 9
Giải Tư
7601 7982 6403 4639
5 6 2 5
Giải Năm
2802 2552 4355
6 7 4 3
0548 4218 5636
7
Giải Sáu
388 349 939
8 2 8
Giải Bảy
18 64 63 13
9 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)