Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 18/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 04289 0 2
Giải nhất 05242 1 8 5
Giải Nhì
95071 64877
2 7 3 6 5 9
Giải Ba
34673 64527 40670
3 9 1
50986 05702 31069
4 2 7 8
Giải Tư
9439 0223 1726 4099
5
Giải Năm
6377 2525 1347
6 9 0
3788 2872 1798
7 1 7 3 0 7 2
Giải Sáu
548 660 831
8 9 6 8
Giải Bảy
29 18 94 15
9 9 8 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 18/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 04289 0 2
Giải nhất 05242 1 8 5
Giải Nhì
95071 64877
2 7 3 6 5 9
Giải Ba
34673 64527 40670
3 9 1
50986 05702 31069
4 2 7 8
Giải Tư
9439 0223 1726 4099
5
Giải Năm
6377 2525 1347
6 9 0
3788 2872 1798
7 1 7 3 0 7 2
Giải Sáu
548 660 831
8 9 6 8
Giải Bảy
29 18 94 15
9 9 8 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 18/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 04289 0 2
Giải nhất 05242 1 8 5
Giải Nhì
95071 64877
2 7 3 6 5 9
Giải Ba
34673 64527 40670
3 9 1
50986 05702 31069
4 2 7 8
Giải Tư
9439 0223 1726 4099
5
Giải Năm
6377 2525 1347
6 9 0
3788 2872 1798
7 1 7 3 0 7 2
Giải Sáu
548 660 831
8 9 6 8
Giải Bảy
29 18 94 15
9 9 8 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 18/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 04289 0 2
Giải nhất 05242 1 8 5
Giải Nhì
95071 64877
2 7 3 6 5 9
Giải Ba
34673 64527 40670
3 9 1
50986 05702 31069
4 2 7 8
Giải Tư
9439 0223 1726 4099
5
Giải Năm
6377 2525 1347
6 9 0
3788 2872 1798
7 1 7 3 0 7 2
Giải Sáu
548 660 831
8 9 6 8
Giải Bảy
29 18 94 15
9 9 8 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 18/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 04289 0 2
Giải nhất 05242 1 8 5
Giải Nhì
95071 64877
2 7 3 6 5 9
Giải Ba
34673 64527 40670
3 9 1
50986 05702 31069
4 2 7 8
Giải Tư
9439 0223 1726 4099
5
Giải Năm
6377 2525 1347
6 9 0
3788 2872 1798
7 1 7 3 0 7 2
Giải Sáu
548 660 831
8 9 6 8
Giải Bảy
29 18 94 15
9 9 8 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 18/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 04289 0 2
Giải nhất 05242 1 8 5
Giải Nhì
95071 64877
2 7 3 6 5 9
Giải Ba
34673 64527 40670
3 9 1
50986 05702 31069
4 2 7 8
Giải Tư
9439 0223 1726 4099
5
Giải Năm
6377 2525 1347
6 9 0
3788 2872 1798
7 1 7 3 0 7 2
Giải Sáu
548 660 831
8 9 6 8
Giải Bảy
29 18 94 15
9 9 8 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)