Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 18/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54399 0 6 0 6 3
Giải nhất 81519 1 9 1 3 2
Giải Nhì
40486 17385
2 0 7 3
Giải Ba
43886 92649 78506
3 7 6
89920 91700 35527
4 9
Giải Tư
8096 7461 0106 7351
5 1 3
Giải Năm
4311 1637 9863
6 1 3
1686 1203 9123
7
Giải Sáu
653 013 296
8 6 5 6 6
Giải Bảy
90 92 12 36
9 9 6 6 0 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 18/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54399 0 6 0 6 3
Giải nhất 81519 1 9 1 3 2
Giải Nhì
40486 17385
2 0 7 3
Giải Ba
43886 92649 78506
3 7 6
89920 91700 35527
4 9
Giải Tư
8096 7461 0106 7351
5 1 3
Giải Năm
4311 1637 9863
6 1 3
1686 1203 9123
7
Giải Sáu
653 013 296
8 6 5 6 6
Giải Bảy
90 92 12 36
9 9 6 6 0 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 18/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54399 0 6 0 6 3
Giải nhất 81519 1 9 1 3 2
Giải Nhì
40486 17385
2 0 7 3
Giải Ba
43886 92649 78506
3 7 6
89920 91700 35527
4 9
Giải Tư
8096 7461 0106 7351
5 1 3
Giải Năm
4311 1637 9863
6 1 3
1686 1203 9123
7
Giải Sáu
653 013 296
8 6 5 6 6
Giải Bảy
90 92 12 36
9 9 6 6 0 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 18/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54399 0 6 0 6 3
Giải nhất 81519 1 9 1 3 2
Giải Nhì
40486 17385
2 0 7 3
Giải Ba
43886 92649 78506
3 7 6
89920 91700 35527
4 9
Giải Tư
8096 7461 0106 7351
5 1 3
Giải Năm
4311 1637 9863
6 1 3
1686 1203 9123
7
Giải Sáu
653 013 296
8 6 5 6 6
Giải Bảy
90 92 12 36
9 9 6 6 0 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 18/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54399 0 6 0 6 3
Giải nhất 81519 1 9 1 3 2
Giải Nhì
40486 17385
2 0 7 3
Giải Ba
43886 92649 78506
3 7 6
89920 91700 35527
4 9
Giải Tư
8096 7461 0106 7351
5 1 3
Giải Năm
4311 1637 9863
6 1 3
1686 1203 9123
7
Giải Sáu
653 013 296
8 6 5 6 6
Giải Bảy
90 92 12 36
9 9 6 6 0 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm, 18/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54399 0 6 0 6 3
Giải nhất 81519 1 9 1 3 2
Giải Nhì
40486 17385
2 0 7 3
Giải Ba
43886 92649 78506
3 7 6
89920 91700 35527
4 9
Giải Tư
8096 7461 0106 7351
5 1 3
Giải Năm
4311 1637 9863
6 1 3
1686 1203 9123
7
Giải Sáu
653 013 296
8 6 5 6 6
Giải Bảy
90 92 12 36
9 9 6 6 0 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)