Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65208 0 8
Giải nhất 55223 1 0 1 1 4
Giải Nhì
07010 34387
2 3 2
Giải Ba
20869 01911 46035
3 5
14971 85545 83460
4 5 7
Giải Tư
7858 6779 2452 3511
5 8 2 4
Giải Năm
0574 6987 0889
6 9 0
1676 3179 8622
7 1 9 4 6 9 2
Giải Sáu
547 914 882
8 7 7 9 2
Giải Bảy
72 54 95 92
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65208 0 8
Giải nhất 55223 1 0 1 1 4
Giải Nhì
07010 34387
2 3 2
Giải Ba
20869 01911 46035
3 5
14971 85545 83460
4 5 7
Giải Tư
7858 6779 2452 3511
5 8 2 4
Giải Năm
0574 6987 0889
6 9 0
1676 3179 8622
7 1 9 4 6 9 2
Giải Sáu
547 914 882
8 7 7 9 2
Giải Bảy
72 54 95 92
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65208 0 8
Giải nhất 55223 1 0 1 1 4
Giải Nhì
07010 34387
2 3 2
Giải Ba
20869 01911 46035
3 5
14971 85545 83460
4 5 7
Giải Tư
7858 6779 2452 3511
5 8 2 4
Giải Năm
0574 6987 0889
6 9 0
1676 3179 8622
7 1 9 4 6 9 2
Giải Sáu
547 914 882
8 7 7 9 2
Giải Bảy
72 54 95 92
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65208 0 8
Giải nhất 55223 1 0 1 1 4
Giải Nhì
07010 34387
2 3 2
Giải Ba
20869 01911 46035
3 5
14971 85545 83460
4 5 7
Giải Tư
7858 6779 2452 3511
5 8 2 4
Giải Năm
0574 6987 0889
6 9 0
1676 3179 8622
7 1 9 4 6 9 2
Giải Sáu
547 914 882
8 7 7 9 2
Giải Bảy
72 54 95 92
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65208 0 8
Giải nhất 55223 1 0 1 1 4
Giải Nhì
07010 34387
2 3 2
Giải Ba
20869 01911 46035
3 5
14971 85545 83460
4 5 7
Giải Tư
7858 6779 2452 3511
5 8 2 4
Giải Năm
0574 6987 0889
6 9 0
1676 3179 8622
7 1 9 4 6 9 2
Giải Sáu
547 914 882
8 7 7 9 2
Giải Bảy
72 54 95 92
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/01/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65208 0 8
Giải nhất 55223 1 0 1 1 4
Giải Nhì
07010 34387
2 3 2
Giải Ba
20869 01911 46035
3 5
14971 85545 83460
4 5 7
Giải Tư
7858 6779 2452 3511
5 8 2 4
Giải Năm
0574 6987 0889
6 9 0
1676 3179 8622
7 1 9 4 6 9 2
Giải Sáu
547 914 882
8 7 7 9 2
Giải Bảy
72 54 95 92
9 5 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)