Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/04/2024

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29379 0 5
Giải nhất 29822 1 7
Giải Nhì
24933 27395
2 2 9 2 0
Giải Ba
63254 65829 39579
3 3 3
26917 20063 91422
4 8
Giải Tư
9186 1763 9385 1320
5 4 1 7
Giải Năm
5451 3289 0892
6 3 3 0
4290 1448 7357
7 9 9
Giải Sáu
899 689 390
8 6 5 9 9
Giải Bảy
05 60 99 33
9 5 2 0 9 0 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/04/2024

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29379 0 5
Giải nhất 29822 1 7
Giải Nhì
24933 27395
2 2 9 2 0
Giải Ba
63254 65829 39579
3 3 3
26917 20063 91422
4 8
Giải Tư
9186 1763 9385 1320
5 4 1 7
Giải Năm
5451 3289 0892
6 3 3 0
4290 1448 7357
7 9 9
Giải Sáu
899 689 390
8 6 5 9 9
Giải Bảy
05 60 99 33
9 5 2 0 9 0 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/04/2024

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29379 0 5
Giải nhất 29822 1 7
Giải Nhì
24933 27395
2 2 9 2 0
Giải Ba
63254 65829 39579
3 3 3
26917 20063 91422
4 8
Giải Tư
9186 1763 9385 1320
5 4 1 7
Giải Năm
5451 3289 0892
6 3 3 0
4290 1448 7357
7 9 9
Giải Sáu
899 689 390
8 6 5 9 9
Giải Bảy
05 60 99 33
9 5 2 0 9 0 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/04/2024

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29379 0 5
Giải nhất 29822 1 7
Giải Nhì
24933 27395
2 2 9 2 0
Giải Ba
63254 65829 39579
3 3 3
26917 20063 91422
4 8
Giải Tư
9186 1763 9385 1320
5 4 1 7
Giải Năm
5451 3289 0892
6 3 3 0
4290 1448 7357
7 9 9
Giải Sáu
899 689 390
8 6 5 9 9
Giải Bảy
05 60 99 33
9 5 2 0 9 0 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/04/2024

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29379 0 5
Giải nhất 29822 1 7
Giải Nhì
24933 27395
2 2 9 2 0
Giải Ba
63254 65829 39579
3 3 3
26917 20063 91422
4 8
Giải Tư
9186 1763 9385 1320
5 4 1 7
Giải Năm
5451 3289 0892
6 3 3 0
4290 1448 7357
7 9 9
Giải Sáu
899 689 390
8 6 5 9 9
Giải Bảy
05 60 99 33
9 5 2 0 9 0 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/04/2024

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29379 0 5
Giải nhất 29822 1 7
Giải Nhì
24933 27395
2 2 9 2 0
Giải Ba
63254 65829 39579
3 3 3
26917 20063 91422
4 8
Giải Tư
9186 1763 9385 1320
5 4 1 7
Giải Năm
5451 3289 0892
6 3 3 0
4290 1448 7357
7 9 9
Giải Sáu
899 689 390
8 6 5 9 9
Giải Bảy
05 60 99 33
9 5 2 0 9 0 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)