Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/05/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32370 0 5 3 2 9 4
Giải nhất 81373 1 5
Giải Nhì
36705 53815
2 6 5 9 4 9
Giải Ba
36962 33240 54949
3
61253 56764 03388
4 0 9 9 0
Giải Tư
0563 3549 1669 6955
5 3 5
Giải Năm
0080 5003 4326
6 2 4 3 9 8
5840 1125 2268
7 0 3 7
Giải Sáu
629 602 909
8 8 0
Giải Bảy
77 24 29 04
9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/05/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32370 0 5 3 2 9 4
Giải nhất 81373 1 5
Giải Nhì
36705 53815
2 6 5 9 4 9
Giải Ba
36962 33240 54949
3
61253 56764 03388
4 0 9 9 0
Giải Tư
0563 3549 1669 6955
5 3 5
Giải Năm
0080 5003 4326
6 2 4 3 9 8
5840 1125 2268
7 0 3 7
Giải Sáu
629 602 909
8 8 0
Giải Bảy
77 24 29 04
9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/05/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32370 0 5 3 2 9 4
Giải nhất 81373 1 5
Giải Nhì
36705 53815
2 6 5 9 4 9
Giải Ba
36962 33240 54949
3
61253 56764 03388
4 0 9 9 0
Giải Tư
0563 3549 1669 6955
5 3 5
Giải Năm
0080 5003 4326
6 2 4 3 9 8
5840 1125 2268
7 0 3 7
Giải Sáu
629 602 909
8 8 0
Giải Bảy
77 24 29 04
9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/05/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32370 0 5 3 2 9 4
Giải nhất 81373 1 5
Giải Nhì
36705 53815
2 6 5 9 4 9
Giải Ba
36962 33240 54949
3
61253 56764 03388
4 0 9 9 0
Giải Tư
0563 3549 1669 6955
5 3 5
Giải Năm
0080 5003 4326
6 2 4 3 9 8
5840 1125 2268
7 0 3 7
Giải Sáu
629 602 909
8 8 0
Giải Bảy
77 24 29 04
9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/05/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32370 0 5 3 2 9 4
Giải nhất 81373 1 5
Giải Nhì
36705 53815
2 6 5 9 4 9
Giải Ba
36962 33240 54949
3
61253 56764 03388
4 0 9 9 0
Giải Tư
0563 3549 1669 6955
5 3 5
Giải Năm
0080 5003 4326
6 2 4 3 9 8
5840 1125 2268
7 0 3 7
Giải Sáu
629 602 909
8 8 0
Giải Bảy
77 24 29 04
9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/05/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32370 0 5 3 2 9 4
Giải nhất 81373 1 5
Giải Nhì
36705 53815
2 6 5 9 4 9
Giải Ba
36962 33240 54949
3
61253 56764 03388
4 0 9 9 0
Giải Tư
0563 3549 1669 6955
5 3 5
Giải Năm
0080 5003 4326
6 2 4 3 9 8
5840 1125 2268
7 0 3 7
Giải Sáu
629 602 909
8 8 0
Giải Bảy
77 24 29 04
9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)