Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/10/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72328 0 0 4 1
Giải nhất 18300 1 3
Giải Nhì
24627 00463
2 8 7 2 5
Giải Ba
65434 30534 72131
3 4 4 1 2 1
43422 59804 66679
4 5 9 9 9
Giải Tư
3693 7732 8131 5045
5 6 8
Giải Năm
7883 4890 7025
6 3 6
7849 0149 6971
7 9 1
Giải Sáu
556 658 101
8 3 0
Giải Bảy
49 13 80 66
9 3 0
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/10/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72328 0 0 4 1
Giải nhất 18300 1 3
Giải Nhì
24627 00463
2 8 7 2 5
Giải Ba
65434 30534 72131
3 4 4 1 2 1
43422 59804 66679
4 5 9 9 9
Giải Tư
3693 7732 8131 5045
5 6 8
Giải Năm
7883 4890 7025
6 3 6
7849 0149 6971
7 9 1
Giải Sáu
556 658 101
8 3 0
Giải Bảy
49 13 80 66
9 3 0
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/10/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72328 0 0 4 1
Giải nhất 18300 1 3
Giải Nhì
24627 00463
2 8 7 2 5
Giải Ba
65434 30534 72131
3 4 4 1 2 1
43422 59804 66679
4 5 9 9 9
Giải Tư
3693 7732 8131 5045
5 6 8
Giải Năm
7883 4890 7025
6 3 6
7849 0149 6971
7 9 1
Giải Sáu
556 658 101
8 3 0
Giải Bảy
49 13 80 66
9 3 0
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/10/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72328 0 0 4 1
Giải nhất 18300 1 3
Giải Nhì
24627 00463
2 8 7 2 5
Giải Ba
65434 30534 72131
3 4 4 1 2 1
43422 59804 66679
4 5 9 9 9
Giải Tư
3693 7732 8131 5045
5 6 8
Giải Năm
7883 4890 7025
6 3 6
7849 0149 6971
7 9 1
Giải Sáu
556 658 101
8 3 0
Giải Bảy
49 13 80 66
9 3 0
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/10/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72328 0 0 4 1
Giải nhất 18300 1 3
Giải Nhì
24627 00463
2 8 7 2 5
Giải Ba
65434 30534 72131
3 4 4 1 2 1
43422 59804 66679
4 5 9 9 9
Giải Tư
3693 7732 8131 5045
5 6 8
Giải Năm
7883 4890 7025
6 3 6
7849 0149 6971
7 9 1
Giải Sáu
556 658 101
8 3 0
Giải Bảy
49 13 80 66
9 3 0
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 20/10/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72328 0 0 4 1
Giải nhất 18300 1 3
Giải Nhì
24627 00463
2 8 7 2 5
Giải Ba
65434 30534 72131
3 4 4 1 2 1
43422 59804 66679
4 5 9 9 9
Giải Tư
3693 7732 8131 5045
5 6 8
Giải Năm
7883 4890 7025
6 3 6
7849 0149 6971
7 9 1
Giải Sáu
556 658 101
8 3 0
Giải Bảy
49 13 80 66
9 3 0
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)