Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 66103 0 3 2 6 1
Giải nhất 27160 1 9
Giải Nhì
68035 90974
2 3 6 9
Giải Ba
16919 77595 01238
3 5 8 2 9 0
94869 69102 48123
4 1
Giải Tư
1026 6369 5971 3693
5
Giải Năm
5829 0982 9569
6 0 9 9 9 6 4
9232 4006 0339
7 4 1
Giải Sáu
741 391 001
8 2 9
Giải Bảy
66 64 30 89
9 5 3 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 66103 0 3 2 6 1
Giải nhất 27160 1 9
Giải Nhì
68035 90974
2 3 6 9
Giải Ba
16919 77595 01238
3 5 8 2 9 0
94869 69102 48123
4 1
Giải Tư
1026 6369 5971 3693
5
Giải Năm
5829 0982 9569
6 0 9 9 9 6 4
9232 4006 0339
7 4 1
Giải Sáu
741 391 001
8 2 9
Giải Bảy
66 64 30 89
9 5 3 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 66103 0 3 2 6 1
Giải nhất 27160 1 9
Giải Nhì
68035 90974
2 3 6 9
Giải Ba
16919 77595 01238
3 5 8 2 9 0
94869 69102 48123
4 1
Giải Tư
1026 6369 5971 3693
5
Giải Năm
5829 0982 9569
6 0 9 9 9 6 4
9232 4006 0339
7 4 1
Giải Sáu
741 391 001
8 2 9
Giải Bảy
66 64 30 89
9 5 3 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 66103 0 3 2 6 1
Giải nhất 27160 1 9
Giải Nhì
68035 90974
2 3 6 9
Giải Ba
16919 77595 01238
3 5 8 2 9 0
94869 69102 48123
4 1
Giải Tư
1026 6369 5971 3693
5
Giải Năm
5829 0982 9569
6 0 9 9 9 6 4
9232 4006 0339
7 4 1
Giải Sáu
741 391 001
8 2 9
Giải Bảy
66 64 30 89
9 5 3 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 66103 0 3 2 6 1
Giải nhất 27160 1 9
Giải Nhì
68035 90974
2 3 6 9
Giải Ba
16919 77595 01238
3 5 8 2 9 0
94869 69102 48123
4 1
Giải Tư
1026 6369 5971 3693
5
Giải Năm
5829 0982 9569
6 0 9 9 9 6 4
9232 4006 0339
7 4 1
Giải Sáu
741 391 001
8 2 9
Giải Bảy
66 64 30 89
9 5 3 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 66103 0 3 2 6 1
Giải nhất 27160 1 9
Giải Nhì
68035 90974
2 3 6 9
Giải Ba
16919 77595 01238
3 5 8 2 9 0
94869 69102 48123
4 1
Giải Tư
1026 6369 5971 3693
5
Giải Năm
5829 0982 9569
6 0 9 9 9 6 4
9232 4006 0339
7 4 1
Giải Sáu
741 391 001
8 2 9
Giải Bảy
66 64 30 89
9 5 3 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)