Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03074 0 7 4 1 8 5 2 5
Giải nhất 25607 1 2 8 0
Giải Nhì
77712 01518
2
Giải Ba
80170 25068 32786
3 8
33592 91388 14079
4 3
Giải Tư
2504 0001 9508 9172
5
Giải Năm
5478 2438 6310
6 8 9
6043 2369 8892
7 4 0 9 2 8 0
Giải Sáu
705 286 883
8 6 8 6 3
Giải Bảy
70 02 05 94
9 2 2 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03074 0 7 4 1 8 5 2 5
Giải nhất 25607 1 2 8 0
Giải Nhì
77712 01518
2
Giải Ba
80170 25068 32786
3 8
33592 91388 14079
4 3
Giải Tư
2504 0001 9508 9172
5
Giải Năm
5478 2438 6310
6 8 9
6043 2369 8892
7 4 0 9 2 8 0
Giải Sáu
705 286 883
8 6 8 6 3
Giải Bảy
70 02 05 94
9 2 2 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03074 0 7 4 1 8 5 2 5
Giải nhất 25607 1 2 8 0
Giải Nhì
77712 01518
2
Giải Ba
80170 25068 32786
3 8
33592 91388 14079
4 3
Giải Tư
2504 0001 9508 9172
5
Giải Năm
5478 2438 6310
6 8 9
6043 2369 8892
7 4 0 9 2 8 0
Giải Sáu
705 286 883
8 6 8 6 3
Giải Bảy
70 02 05 94
9 2 2 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03074 0 7 4 1 8 5 2 5
Giải nhất 25607 1 2 8 0
Giải Nhì
77712 01518
2
Giải Ba
80170 25068 32786
3 8
33592 91388 14079
4 3
Giải Tư
2504 0001 9508 9172
5
Giải Năm
5478 2438 6310
6 8 9
6043 2369 8892
7 4 0 9 2 8 0
Giải Sáu
705 286 883
8 6 8 6 3
Giải Bảy
70 02 05 94
9 2 2 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03074 0 7 4 1 8 5 2 5
Giải nhất 25607 1 2 8 0
Giải Nhì
77712 01518
2
Giải Ba
80170 25068 32786
3 8
33592 91388 14079
4 3
Giải Tư
2504 0001 9508 9172
5
Giải Năm
5478 2438 6310
6 8 9
6043 2369 8892
7 4 0 9 2 8 0
Giải Sáu
705 286 883
8 6 8 6 3
Giải Bảy
70 02 05 94
9 2 2 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03074 0 7 4 1 8 5 2 5
Giải nhất 25607 1 2 8 0
Giải Nhì
77712 01518
2
Giải Ba
80170 25068 32786
3 8
33592 91388 14079
4 3
Giải Tư
2504 0001 9508 9172
5
Giải Năm
5478 2438 6310
6 8 9
6043 2369 8892
7 4 0 9 2 8 0
Giải Sáu
705 286 883
8 6 8 6 3
Giải Bảy
70 02 05 94
9 2 2 4
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)