Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37546 0 8
Giải nhất 25331 1 3 1 6 7
Giải Nhì
51459 66569
2 0
Giải Ba
17658 63664 80596
3 1 0 3
92652 22208 97413
4 6 0 4
Giải Tư
8520 8450 7211 2340
5 9 8 2 0
Giải Năm
7971 5091 6973
6 9 4 8
0286 2373 9878
7 1 3 3 8
Giải Sáu
116 068 630
8 6 6
Giải Bảy
86 44 17 33
9 6 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37546 0 8
Giải nhất 25331 1 3 1 6 7
Giải Nhì
51459 66569
2 0
Giải Ba
17658 63664 80596
3 1 0 3
92652 22208 97413
4 6 0 4
Giải Tư
8520 8450 7211 2340
5 9 8 2 0
Giải Năm
7971 5091 6973
6 9 4 8
0286 2373 9878
7 1 3 3 8
Giải Sáu
116 068 630
8 6 6
Giải Bảy
86 44 17 33
9 6 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37546 0 8
Giải nhất 25331 1 3 1 6 7
Giải Nhì
51459 66569
2 0
Giải Ba
17658 63664 80596
3 1 0 3
92652 22208 97413
4 6 0 4
Giải Tư
8520 8450 7211 2340
5 9 8 2 0
Giải Năm
7971 5091 6973
6 9 4 8
0286 2373 9878
7 1 3 3 8
Giải Sáu
116 068 630
8 6 6
Giải Bảy
86 44 17 33
9 6 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37546 0 8
Giải nhất 25331 1 3 1 6 7
Giải Nhì
51459 66569
2 0
Giải Ba
17658 63664 80596
3 1 0 3
92652 22208 97413
4 6 0 4
Giải Tư
8520 8450 7211 2340
5 9 8 2 0
Giải Năm
7971 5091 6973
6 9 4 8
0286 2373 9878
7 1 3 3 8
Giải Sáu
116 068 630
8 6 6
Giải Bảy
86 44 17 33
9 6 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37546 0 8
Giải nhất 25331 1 3 1 6 7
Giải Nhì
51459 66569
2 0
Giải Ba
17658 63664 80596
3 1 0 3
92652 22208 97413
4 6 0 4
Giải Tư
8520 8450 7211 2340
5 9 8 2 0
Giải Năm
7971 5091 6973
6 9 4 8
0286 2373 9878
7 1 3 3 8
Giải Sáu
116 068 630
8 6 6
Giải Bảy
86 44 17 33
9 6 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37546 0 8
Giải nhất 25331 1 3 1 6 7
Giải Nhì
51459 66569
2 0
Giải Ba
17658 63664 80596
3 1 0 3
92652 22208 97413
4 6 0 4
Giải Tư
8520 8450 7211 2340
5 9 8 2 0
Giải Năm
7971 5091 6973
6 9 4 8
0286 2373 9878
7 1 3 3 8
Giải Sáu
116 068 630
8 6 6
Giải Bảy
86 44 17 33
9 6 1
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)