Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 27/10/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 45538 0 5 4
Giải nhất 70385 1 9 3 1
Giải Nhì
97679 89919
2 7 8
Giải Ba
60269 00168 95595
3 8 6 1 4
14413 43405 08427
4 1 5 6
Giải Tư
6036 3641 7545 3591
5 7
Giải Năm
3479 1331 8592
6 9 8 1 5
9128 5634 2546
7 9 9 5
Giải Sáu
181 311 575
8 5 1
Giải Bảy
61 65 04 57
9 5 1 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 27/10/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 45538 0 5 4
Giải nhất 70385 1 9 3 1
Giải Nhì
97679 89919
2 7 8
Giải Ba
60269 00168 95595
3 8 6 1 4
14413 43405 08427
4 1 5 6
Giải Tư
6036 3641 7545 3591
5 7
Giải Năm
3479 1331 8592
6 9 8 1 5
9128 5634 2546
7 9 9 5
Giải Sáu
181 311 575
8 5 1
Giải Bảy
61 65 04 57
9 5 1 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 27/10/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 45538 0 5 4
Giải nhất 70385 1 9 3 1
Giải Nhì
97679 89919
2 7 8
Giải Ba
60269 00168 95595
3 8 6 1 4
14413 43405 08427
4 1 5 6
Giải Tư
6036 3641 7545 3591
5 7
Giải Năm
3479 1331 8592
6 9 8 1 5
9128 5634 2546
7 9 9 5
Giải Sáu
181 311 575
8 5 1
Giải Bảy
61 65 04 57
9 5 1 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 27/10/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 45538 0 5 4
Giải nhất 70385 1 9 3 1
Giải Nhì
97679 89919
2 7 8
Giải Ba
60269 00168 95595
3 8 6 1 4
14413 43405 08427
4 1 5 6
Giải Tư
6036 3641 7545 3591
5 7
Giải Năm
3479 1331 8592
6 9 8 1 5
9128 5634 2546
7 9 9 5
Giải Sáu
181 311 575
8 5 1
Giải Bảy
61 65 04 57
9 5 1 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 27/10/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 45538 0 5 4
Giải nhất 70385 1 9 3 1
Giải Nhì
97679 89919
2 7 8
Giải Ba
60269 00168 95595
3 8 6 1 4
14413 43405 08427
4 1 5 6
Giải Tư
6036 3641 7545 3591
5 7
Giải Năm
3479 1331 8592
6 9 8 1 5
9128 5634 2546
7 9 9 5
Giải Sáu
181 311 575
8 5 1
Giải Bảy
61 65 04 57
9 5 1 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 27/10/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 45538 0 5 4
Giải nhất 70385 1 9 3 1
Giải Nhì
97679 89919
2 7 8
Giải Ba
60269 00168 95595
3 8 6 1 4
14413 43405 08427
4 1 5 6
Giải Tư
6036 3641 7545 3591
5 7
Giải Năm
3479 1331 8592
6 9 8 1 5
9128 5634 2546
7 9 9 5
Giải Sáu
181 311 575
8 5 1
Giải Bảy
61 65 04 57
9 5 1 2
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)