Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 28/11/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 10764 0 9 8 8 6
Giải nhất 86559 1 6 1
Giải Nhì
69864 81977
2 3 5
Giải Ba
11944 83033 36855
3 3 0
64616 75784 35909
4 4 7 2
Giải Tư
8423 2647 0730 5208
5 9 5 7
Giải Năm
5496 5008 5342
6 4 4 7
5670 1306 3257
7 7 0
Giải Sáu
067 190 696
8 4
Giải Bảy
11 25 92 99
9 6 0 6 2 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 28/11/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 10764 0 9 8 8 6
Giải nhất 86559 1 6 1
Giải Nhì
69864 81977
2 3 5
Giải Ba
11944 83033 36855
3 3 0
64616 75784 35909
4 4 7 2
Giải Tư
8423 2647 0730 5208
5 9 5 7
Giải Năm
5496 5008 5342
6 4 4 7
5670 1306 3257
7 7 0
Giải Sáu
067 190 696
8 4
Giải Bảy
11 25 92 99
9 6 0 6 2 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 28/11/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 10764 0 9 8 8 6
Giải nhất 86559 1 6 1
Giải Nhì
69864 81977
2 3 5
Giải Ba
11944 83033 36855
3 3 0
64616 75784 35909
4 4 7 2
Giải Tư
8423 2647 0730 5208
5 9 5 7
Giải Năm
5496 5008 5342
6 4 4 7
5670 1306 3257
7 7 0
Giải Sáu
067 190 696
8 4
Giải Bảy
11 25 92 99
9 6 0 6 2 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 28/11/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 10764 0 9 8 8 6
Giải nhất 86559 1 6 1
Giải Nhì
69864 81977
2 3 5
Giải Ba
11944 83033 36855
3 3 0
64616 75784 35909
4 4 7 2
Giải Tư
8423 2647 0730 5208
5 9 5 7
Giải Năm
5496 5008 5342
6 4 4 7
5670 1306 3257
7 7 0
Giải Sáu
067 190 696
8 4
Giải Bảy
11 25 92 99
9 6 0 6 2 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 28/11/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 10764 0 9 8 8 6
Giải nhất 86559 1 6 1
Giải Nhì
69864 81977
2 3 5
Giải Ba
11944 83033 36855
3 3 0
64616 75784 35909
4 4 7 2
Giải Tư
8423 2647 0730 5208
5 9 5 7
Giải Năm
5496 5008 5342
6 4 4 7
5670 1306 3257
7 7 0
Giải Sáu
067 190 696
8 4
Giải Bảy
11 25 92 99
9 6 0 6 2 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy, 28/11/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 10764 0 9 8 8 6
Giải nhất 86559 1 6 1
Giải Nhì
69864 81977
2 3 5
Giải Ba
11944 83033 36855
3 3 0
64616 75784 35909
4 4 7 2
Giải Tư
8423 2647 0730 5208
5 9 5 7
Giải Năm
5496 5008 5342
6 4 4 7
5670 1306 3257
7 7 0
Giải Sáu
067 190 696
8 4
Giải Bảy
11 25 92 99
9 6 0 6 2 9
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)