Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 29/05/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 97954 0 0
Giải nhất 21263 1 1 8 9 9 7 8
Giải Nhì
33611 77358
2 5
Giải Ba
24654 20180 22497
3 1 6 8 9
07318 29057 10725
4
Giải Tư
8100 8878 8019 0483
5 4 8 4 7 6
Giải Năm
3556 8519 0831
6 3 6 2
9876 8636 1866
7 8 6 3
Giải Sáu
038 598 639
8 0 3
Giải Bảy
17 18 73 62
9 7 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 29/05/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 97954 0 0
Giải nhất 21263 1 1 8 9 9 7 8
Giải Nhì
33611 77358
2 5
Giải Ba
24654 20180 22497
3 1 6 8 9
07318 29057 10725
4
Giải Tư
8100 8878 8019 0483
5 4 8 4 7 6
Giải Năm
3556 8519 0831
6 3 6 2
9876 8636 1866
7 8 6 3
Giải Sáu
038 598 639
8 0 3
Giải Bảy
17 18 73 62
9 7 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 29/05/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 97954 0 0
Giải nhất 21263 1 1 8 9 9 7 8
Giải Nhì
33611 77358
2 5
Giải Ba
24654 20180 22497
3 1 6 8 9
07318 29057 10725
4
Giải Tư
8100 8878 8019 0483
5 4 8 4 7 6
Giải Năm
3556 8519 0831
6 3 6 2
9876 8636 1866
7 8 6 3
Giải Sáu
038 598 639
8 0 3
Giải Bảy
17 18 73 62
9 7 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 29/05/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 97954 0 0
Giải nhất 21263 1 1 8 9 9 7 8
Giải Nhì
33611 77358
2 5
Giải Ba
24654 20180 22497
3 1 6 8 9
07318 29057 10725
4
Giải Tư
8100 8878 8019 0483
5 4 8 4 7 6
Giải Năm
3556 8519 0831
6 3 6 2
9876 8636 1866
7 8 6 3
Giải Sáu
038 598 639
8 0 3
Giải Bảy
17 18 73 62
9 7 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 29/05/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 97954 0 0
Giải nhất 21263 1 1 8 9 9 7 8
Giải Nhì
33611 77358
2 5
Giải Ba
24654 20180 22497
3 1 6 8 9
07318 29057 10725
4
Giải Tư
8100 8878 8019 0483
5 4 8 4 7 6
Giải Năm
3556 8519 0831
6 3 6 2
9876 8636 1866
7 8 6 3
Giải Sáu
038 598 639
8 0 3
Giải Bảy
17 18 73 62
9 7 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 29/05/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 97954 0 0
Giải nhất 21263 1 1 8 9 9 7 8
Giải Nhì
33611 77358
2 5
Giải Ba
24654 20180 22497
3 1 6 8 9
07318 29057 10725
4
Giải Tư
8100 8878 8019 0483
5 4 8 4 7 6
Giải Năm
3556 8519 0831
6 3 6 2
9876 8636 1866
7 8 6 3
Giải Sáu
038 598 639
8 0 3
Giải Bảy
17 18 73 62
9 7 8
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)