Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 29/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59323 0 0
Giải nhất 12312 1 2 1 0 9
Giải Nhì
58611 02021
2 3 1 8
Giải Ba
14381 85133 78198
3 3 9 6
45491 32380 54197
4 8 2 2
Giải Tư
0748 5768 4410 3042
5
Giải Năm
3128 3797 9060
6 8 0
3483 4494 6872
7 2
Giải Sáu
400 339 789
8 1 0 3 9
Giải Bảy
19 36 93 42
9 8 1 7 7 4 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 29/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59323 0 0
Giải nhất 12312 1 2 1 0 9
Giải Nhì
58611 02021
2 3 1 8
Giải Ba
14381 85133 78198
3 3 9 6
45491 32380 54197
4 8 2 2
Giải Tư
0748 5768 4410 3042
5
Giải Năm
3128 3797 9060
6 8 0
3483 4494 6872
7 2
Giải Sáu
400 339 789
8 1 0 3 9
Giải Bảy
19 36 93 42
9 8 1 7 7 4 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 29/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59323 0 0
Giải nhất 12312 1 2 1 0 9
Giải Nhì
58611 02021
2 3 1 8
Giải Ba
14381 85133 78198
3 3 9 6
45491 32380 54197
4 8 2 2
Giải Tư
0748 5768 4410 3042
5
Giải Năm
3128 3797 9060
6 8 0
3483 4494 6872
7 2
Giải Sáu
400 339 789
8 1 0 3 9
Giải Bảy
19 36 93 42
9 8 1 7 7 4 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 29/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59323 0 0
Giải nhất 12312 1 2 1 0 9
Giải Nhì
58611 02021
2 3 1 8
Giải Ba
14381 85133 78198
3 3 9 6
45491 32380 54197
4 8 2 2
Giải Tư
0748 5768 4410 3042
5
Giải Năm
3128 3797 9060
6 8 0
3483 4494 6872
7 2
Giải Sáu
400 339 789
8 1 0 3 9
Giải Bảy
19 36 93 42
9 8 1 7 7 4 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 29/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59323 0 0
Giải nhất 12312 1 2 1 0 9
Giải Nhì
58611 02021
2 3 1 8
Giải Ba
14381 85133 78198
3 3 9 6
45491 32380 54197
4 8 2 2
Giải Tư
0748 5768 4410 3042
5
Giải Năm
3128 3797 9060
6 8 0
3483 4494 6872
7 2
Giải Sáu
400 339 789
8 1 0 3 9
Giải Bảy
19 36 93 42
9 8 1 7 7 4 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba, 29/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59323 0 0
Giải nhất 12312 1 2 1 0 9
Giải Nhì
58611 02021
2 3 1 8
Giải Ba
14381 85133 78198
3 3 9 6
45491 32380 54197
4 8 2 2
Giải Tư
0748 5768 4410 3042
5
Giải Năm
3128 3797 9060
6 8 0
3483 4494 6872
7 2
Giải Sáu
400 339 789
8 1 0 3 9
Giải Bảy
19 36 93 42
9 8 1 7 7 4 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)