01/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91577
G.Nhất 25687
G.Nhì 04579 - 10568
G.Ba 52956 - 85641 - 10983
54311 - 60968 - 37476
G.Tư 0908 - 0118 - 8066 - 7712
G.Năm 6306 - 0487 - 3629
7788 - 5369 - 0349
G.Sáu 293 - 346 - 179
G.Bảy 91 - 86 - 88 - 99

01/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91577
G.Nhất 25687
G.Nhì 04579 - 10568
G.Ba 52956 - 85641 - 10983
54311 - 60968 - 37476
G.Tư 0908 - 0118 - 8066 - 7712
G.Năm 6306 - 0487 - 3629
7788 - 5369 - 0349
G.Sáu 293 - 346 - 179
G.Bảy 91 - 86 - 88 - 99

01/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91577
G.Nhất 25687
G.Nhì 04579 - 10568
G.Ba 52956 - 85641 - 10983
54311 - 60968 - 37476
G.Tư 0908 - 0118 - 8066 - 7712
G.Năm 6306 - 0487 - 3629
7788 - 5369 - 0349
G.Sáu 293 - 346 - 179
G.Bảy 91 - 86 - 88 - 99

01/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91577
G.Nhất 25687
G.Nhì 04579 - 10568
G.Ba 52956 - 85641 - 10983
54311 - 60968 - 37476
G.Tư 0908 - 0118 - 8066 - 7712
G.Năm 6306 - 0487 - 3629
7788 - 5369 - 0349
G.Sáu 293 - 346 - 179
G.Bảy 91 - 86 - 88 - 99