01/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12301
G.Nhất 78982
G.Nhì 02630 - 94374
G.Ba 19187 - 84917 - 12364
34641 - 35984 - 38101
G.Tư 0620 - 6862 - 5300 - 7618
G.Năm 0918 - 6025 - 9110
3749 - 0894 - 8079
G.Sáu 074 - 487 - 042
G.Bảy 28 - 43 - 32 - 42

01/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12301
G.Nhất 78982
G.Nhì 02630 - 94374
G.Ba 19187 - 84917 - 12364
34641 - 35984 - 38101
G.Tư 0620 - 6862 - 5300 - 7618
G.Năm 0918 - 6025 - 9110
3749 - 0894 - 8079
G.Sáu 074 - 487 - 042
G.Bảy 28 - 43 - 32 - 42

01/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12301
G.Nhất 78982
G.Nhì 02630 - 94374
G.Ba 19187 - 84917 - 12364
34641 - 35984 - 38101
G.Tư 0620 - 6862 - 5300 - 7618
G.Năm 0918 - 6025 - 9110
3749 - 0894 - 8079
G.Sáu 074 - 487 - 042
G.Bảy 28 - 43 - 32 - 42

01/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12301
G.Nhất 78982
G.Nhì 02630 - 94374
G.Ba 19187 - 84917 - 12364
34641 - 35984 - 38101
G.Tư 0620 - 6862 - 5300 - 7618
G.Năm 0918 - 6025 - 9110
3749 - 0894 - 8079
G.Sáu 074 - 487 - 042
G.Bảy 28 - 43 - 32 - 42