02/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28797
G.Nhất 56813
G.Nhì 10789 - 25351
G.Ba 42354 - 31157 - 32621
79754 - 90001 - 72994
G.Tư 8213 - 7690 - 4596 - 1685
G.Năm 5677 - 4725 - 5707
0304 - 0841 - 5838
G.Sáu 898 - 378 - 362
G.Bảy 56 - 62 - 97 - 08

02/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28797
G.Nhất 56813
G.Nhì 10789 - 25351
G.Ba 42354 - 31157 - 32621
79754 - 90001 - 72994
G.Tư 8213 - 7690 - 4596 - 1685
G.Năm 5677 - 4725 - 5707
0304 - 0841 - 5838
G.Sáu 898 - 378 - 362
G.Bảy 56 - 62 - 97 - 08

02/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28797
G.Nhất 56813
G.Nhì 10789 - 25351
G.Ba 42354 - 31157 - 32621
79754 - 90001 - 72994
G.Tư 8213 - 7690 - 4596 - 1685
G.Năm 5677 - 4725 - 5707
0304 - 0841 - 5838
G.Sáu 898 - 378 - 362
G.Bảy 56 - 62 - 97 - 08

02/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28797
G.Nhất 56813
G.Nhì 10789 - 25351
G.Ba 42354 - 31157 - 32621
79754 - 90001 - 72994
G.Tư 8213 - 7690 - 4596 - 1685
G.Năm 5677 - 4725 - 5707
0304 - 0841 - 5838
G.Sáu 898 - 378 - 362
G.Bảy 56 - 62 - 97 - 08