03/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63410
G.Nhất 84221
G.Nhì 24769 - 36622
G.Ba 68174 - 58379 - 03677
41070 - 65097 - 32670
G.Tư 6699 - 7395 - 0095 - 0326
G.Năm 8823 - 6842 - 7275
7496 - 3805 - 6910
G.Sáu 746 - 846 - 202
G.Bảy 98 - 97 - 44 - 73

03/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63410
G.Nhất 84221
G.Nhì 24769 - 36622
G.Ba 68174 - 58379 - 03677
41070 - 65097 - 32670
G.Tư 6699 - 7395 - 0095 - 0326
G.Năm 8823 - 6842 - 7275
7496 - 3805 - 6910
G.Sáu 746 - 846 - 202
G.Bảy 98 - 97 - 44 - 73

03/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63410
G.Nhất 84221
G.Nhì 24769 - 36622
G.Ba 68174 - 58379 - 03677
41070 - 65097 - 32670
G.Tư 6699 - 7395 - 0095 - 0326
G.Năm 8823 - 6842 - 7275
7496 - 3805 - 6910
G.Sáu 746 - 846 - 202
G.Bảy 98 - 97 - 44 - 73

03/03
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63410
G.Nhất 84221
G.Nhì 24769 - 36622
G.Ba 68174 - 58379 - 03677
41070 - 65097 - 32670
G.Tư 6699 - 7395 - 0095 - 0326
G.Năm 8823 - 6842 - 7275
7496 - 3805 - 6910
G.Sáu 746 - 846 - 202
G.Bảy 98 - 97 - 44 - 73