03/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58827
G.Nhất 67119
G.Nhì 20017 - 74828
G.Ba 15849 - 42557 - 70152
05128 - 97170 - 90611
G.Tư 4839 - 9882 - 7284 - 5102
G.Năm 6746 - 0342 - 7729
9252 - 7816 - 7478
G.Sáu 789 - 958 - 247
G.Bảy 32 - 27 - 98 - 06

03/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58827
G.Nhất 67119
G.Nhì 20017 - 74828
G.Ba 15849 - 42557 - 70152
05128 - 97170 - 90611
G.Tư 4839 - 9882 - 7284 - 5102
G.Năm 6746 - 0342 - 7729
9252 - 7816 - 7478
G.Sáu 789 - 958 - 247
G.Bảy 32 - 27 - 98 - 06

03/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58827
G.Nhất 67119
G.Nhì 20017 - 74828
G.Ba 15849 - 42557 - 70152
05128 - 97170 - 90611
G.Tư 4839 - 9882 - 7284 - 5102
G.Năm 6746 - 0342 - 7729
9252 - 7816 - 7478
G.Sáu 789 - 958 - 247
G.Bảy 32 - 27 - 98 - 06

03/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58827
G.Nhất 67119
G.Nhì 20017 - 74828
G.Ba 15849 - 42557 - 70152
05128 - 97170 - 90611
G.Tư 4839 - 9882 - 7284 - 5102
G.Năm 6746 - 0342 - 7729
9252 - 7816 - 7478
G.Sáu 789 - 958 - 247
G.Bảy 32 - 27 - 98 - 06