04/02
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64948
G.Nhất 04674
G.Nhì 16883 - 77334
G.Ba 12795 - 68347 - 65312
09038 - 86560 - 22314
G.Tư 2746 - 8474 - 2057 - 3300
G.Năm 5264 - 2363 - 1877
0033 - 2488 - 9198
G.Sáu 104 - 622 - 010
G.Bảy 77 - 06 - 18 - 96

04/02
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64948
G.Nhất 04674
G.Nhì 16883 - 77334
G.Ba 12795 - 68347 - 65312
09038 - 86560 - 22314
G.Tư 2746 - 8474 - 2057 - 3300
G.Năm 5264 - 2363 - 1877
0033 - 2488 - 9198
G.Sáu 104 - 622 - 010
G.Bảy 77 - 06 - 18 - 96

04/02
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64948
G.Nhất 04674
G.Nhì 16883 - 77334
G.Ba 12795 - 68347 - 65312
09038 - 86560 - 22314
G.Tư 2746 - 8474 - 2057 - 3300
G.Năm 5264 - 2363 - 1877
0033 - 2488 - 9198
G.Sáu 104 - 622 - 010
G.Bảy 77 - 06 - 18 - 96

04/02
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64948
G.Nhất 04674
G.Nhì 16883 - 77334
G.Ba 12795 - 68347 - 65312
09038 - 86560 - 22314
G.Tư 2746 - 8474 - 2057 - 3300
G.Năm 5264 - 2363 - 1877
0033 - 2488 - 9198
G.Sáu 104 - 622 - 010
G.Bảy 77 - 06 - 18 - 96