04/03
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58535
G.Nhất 12691
G.Nhì 00638 - 31420
G.Ba 57770 - 73871 - 09120
81336 - 55270 - 35872
G.Tư 7247 - 3943 - 1366 - 8508
G.Năm 4707 - 3421 - 6900
7216 - 1233 - 6993
G.Sáu 264 - 316 - 608
G.Bảy 42 - 62 - 65 - 51

04/03
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58535
G.Nhất 12691
G.Nhì 00638 - 31420
G.Ba 57770 - 73871 - 09120
81336 - 55270 - 35872
G.Tư 7247 - 3943 - 1366 - 8508
G.Năm 4707 - 3421 - 6900
7216 - 1233 - 6993
G.Sáu 264 - 316 - 608
G.Bảy 42 - 62 - 65 - 51

04/03
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58535
G.Nhất 12691
G.Nhì 00638 - 31420
G.Ba 57770 - 73871 - 09120
81336 - 55270 - 35872
G.Tư 7247 - 3943 - 1366 - 8508
G.Năm 4707 - 3421 - 6900
7216 - 1233 - 6993
G.Sáu 264 - 316 - 608
G.Bảy 42 - 62 - 65 - 51

04/03
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58535
G.Nhất 12691
G.Nhì 00638 - 31420
G.Ba 57770 - 73871 - 09120
81336 - 55270 - 35872
G.Tư 7247 - 3943 - 1366 - 8508
G.Năm 4707 - 3421 - 6900
7216 - 1233 - 6993
G.Sáu 264 - 316 - 608
G.Bảy 42 - 62 - 65 - 51