04/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77775
G.Nhất 02917
G.Nhì 92075 - 95679
G.Ba 34008 - 02955 - 63385
53599 - 00340 - 54607
G.Tư 1211 - 2080 - 8508 - 2732
G.Năm 1906 - 5140 - 1899
1189 - 5095 - 4187
G.Sáu 217 - 051 - 670
G.Bảy 33 - 07 - 54 - 19

04/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77775
G.Nhất 02917
G.Nhì 92075 - 95679
G.Ba 34008 - 02955 - 63385
53599 - 00340 - 54607
G.Tư 1211 - 2080 - 8508 - 2732
G.Năm 1906 - 5140 - 1899
1189 - 5095 - 4187
G.Sáu 217 - 051 - 670
G.Bảy 33 - 07 - 54 - 19

04/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77775
G.Nhất 02917
G.Nhì 92075 - 95679
G.Ba 34008 - 02955 - 63385
53599 - 00340 - 54607
G.Tư 1211 - 2080 - 8508 - 2732
G.Năm 1906 - 5140 - 1899
1189 - 5095 - 4187
G.Sáu 217 - 051 - 670
G.Bảy 33 - 07 - 54 - 19

04/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77775
G.Nhất 02917
G.Nhì 92075 - 95679
G.Ba 34008 - 02955 - 63385
53599 - 00340 - 54607
G.Tư 1211 - 2080 - 8508 - 2732
G.Năm 1906 - 5140 - 1899
1189 - 5095 - 4187
G.Sáu 217 - 051 - 670
G.Bảy 33 - 07 - 54 - 19