05/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11070
G.Nhất 81900
G.Nhì 93541 - 83224
G.Ba 78501 - 89467 - 62358
98881 - 75755 - 37494
G.Tư 2841 - 6916 - 5056 - 5898
G.Năm 8252 - 4890 - 6811
0216 - 2411 - 2043
G.Sáu 525 - 144 - 656
G.Bảy 59 - 77 - 50 - 98

05/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11070
G.Nhất 81900
G.Nhì 93541 - 83224
G.Ba 78501 - 89467 - 62358
98881 - 75755 - 37494
G.Tư 2841 - 6916 - 5056 - 5898
G.Năm 8252 - 4890 - 6811
0216 - 2411 - 2043
G.Sáu 525 - 144 - 656
G.Bảy 59 - 77 - 50 - 98

05/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11070
G.Nhất 81900
G.Nhì 93541 - 83224
G.Ba 78501 - 89467 - 62358
98881 - 75755 - 37494
G.Tư 2841 - 6916 - 5056 - 5898
G.Năm 8252 - 4890 - 6811
0216 - 2411 - 2043
G.Sáu 525 - 144 - 656
G.Bảy 59 - 77 - 50 - 98

05/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11070
G.Nhất 81900
G.Nhì 93541 - 83224
G.Ba 78501 - 89467 - 62358
98881 - 75755 - 37494
G.Tư 2841 - 6916 - 5056 - 5898
G.Năm 8252 - 4890 - 6811
0216 - 2411 - 2043
G.Sáu 525 - 144 - 656
G.Bảy 59 - 77 - 50 - 98