05/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22867
G.Nhất 79221
G.Nhì 24742 - 82193
G.Ba 34809 - 26880 - 46394
84675 - 13194 - 33242
G.Tư 9684 - 5261 - 9630 - 6040
G.Năm 9942 - 4625 - 1674
8637 - 0706 - 9543
G.Sáu 192 - 938 - 187
G.Bảy 90 - 35 - 78 - 75

05/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22867
G.Nhất 79221
G.Nhì 24742 - 82193
G.Ba 34809 - 26880 - 46394
84675 - 13194 - 33242
G.Tư 9684 - 5261 - 9630 - 6040
G.Năm 9942 - 4625 - 1674
8637 - 0706 - 9543
G.Sáu 192 - 938 - 187
G.Bảy 90 - 35 - 78 - 75

05/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22867
G.Nhất 79221
G.Nhì 24742 - 82193
G.Ba 34809 - 26880 - 46394
84675 - 13194 - 33242
G.Tư 9684 - 5261 - 9630 - 6040
G.Năm 9942 - 4625 - 1674
8637 - 0706 - 9543
G.Sáu 192 - 938 - 187
G.Bảy 90 - 35 - 78 - 75

05/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22867
G.Nhất 79221
G.Nhì 24742 - 82193
G.Ba 34809 - 26880 - 46394
84675 - 13194 - 33242
G.Tư 9684 - 5261 - 9630 - 6040
G.Năm 9942 - 4625 - 1674
8637 - 0706 - 9543
G.Sáu 192 - 938 - 187
G.Bảy 90 - 35 - 78 - 75