06/07
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 76796
G.Nhất 60532
G.Nhì 75194 - 39560
G.Ba 58271 - 22405 - 29611
85427 - 35809 - 97332
G.Tư 0391 - 9379 - 4176 - 8729
G.Năm 2575 - 5197 - 1344
1553 - 9193 - 0851
G.Sáu 670 - 162 - 917
G.Bảy 50 - 63 - 29 - 44

06/07
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 76796
G.Nhất 60532
G.Nhì 75194 - 39560
G.Ba 58271 - 22405 - 29611
85427 - 35809 - 97332
G.Tư 0391 - 9379 - 4176 - 8729
G.Năm 2575 - 5197 - 1344
1553 - 9193 - 0851
G.Sáu 670 - 162 - 917
G.Bảy 50 - 63 - 29 - 44

06/07
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 76796
G.Nhất 60532
G.Nhì 75194 - 39560
G.Ba 58271 - 22405 - 29611
85427 - 35809 - 97332
G.Tư 0391 - 9379 - 4176 - 8729
G.Năm 2575 - 5197 - 1344
1553 - 9193 - 0851
G.Sáu 670 - 162 - 917
G.Bảy 50 - 63 - 29 - 44

06/07
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 76796
G.Nhất 60532
G.Nhì 75194 - 39560
G.Ba 58271 - 22405 - 29611
85427 - 35809 - 97332
G.Tư 0391 - 9379 - 4176 - 8729
G.Năm 2575 - 5197 - 1344
1553 - 9193 - 0851
G.Sáu 670 - 162 - 917
G.Bảy 50 - 63 - 29 - 44