06/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81154
G.Nhất 41297
G.Nhì 70567 - 14701
G.Ba 95589 - 46574 - 25137
75744 - 85932 - 17662
G.Tư 0406 - 4522 - 5238 - 4538
G.Năm 8978 - 4401 - 6833
4529 - 5067 - 1586
G.Sáu 164 - 994 - 904
G.Bảy 93 - 84 - 54 - 88

06/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81154
G.Nhất 41297
G.Nhì 70567 - 14701
G.Ba 95589 - 46574 - 25137
75744 - 85932 - 17662
G.Tư 0406 - 4522 - 5238 - 4538
G.Năm 8978 - 4401 - 6833
4529 - 5067 - 1586
G.Sáu 164 - 994 - 904
G.Bảy 93 - 84 - 54 - 88

06/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81154
G.Nhất 41297
G.Nhì 70567 - 14701
G.Ba 95589 - 46574 - 25137
75744 - 85932 - 17662
G.Tư 0406 - 4522 - 5238 - 4538
G.Năm 8978 - 4401 - 6833
4529 - 5067 - 1586
G.Sáu 164 - 994 - 904
G.Bảy 93 - 84 - 54 - 88

06/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81154
G.Nhất 41297
G.Nhì 70567 - 14701
G.Ba 95589 - 46574 - 25137
75744 - 85932 - 17662
G.Tư 0406 - 4522 - 5238 - 4538
G.Năm 8978 - 4401 - 6833
4529 - 5067 - 1586
G.Sáu 164 - 994 - 904
G.Bảy 93 - 84 - 54 - 88