06/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93178
G.Nhất 49592
G.Nhì 64119 - 45960
G.Ba 32137 - 68827 - 28080
32189 - 58244 - 14627
G.Tư 7688 - 4100 - 2489 - 4062
G.Năm 0011 - 2061 - 5417
1645 - 3408 - 5727
G.Sáu 258 - 412 - 013
G.Bảy 08 - 11 - 61 - 34

06/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93178
G.Nhất 49592
G.Nhì 64119 - 45960
G.Ba 32137 - 68827 - 28080
32189 - 58244 - 14627
G.Tư 7688 - 4100 - 2489 - 4062
G.Năm 0011 - 2061 - 5417
1645 - 3408 - 5727
G.Sáu 258 - 412 - 013
G.Bảy 08 - 11 - 61 - 34

06/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93178
G.Nhất 49592
G.Nhì 64119 - 45960
G.Ba 32137 - 68827 - 28080
32189 - 58244 - 14627
G.Tư 7688 - 4100 - 2489 - 4062
G.Năm 0011 - 2061 - 5417
1645 - 3408 - 5727
G.Sáu 258 - 412 - 013
G.Bảy 08 - 11 - 61 - 34

06/12
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93178
G.Nhất 49592
G.Nhì 64119 - 45960
G.Ba 32137 - 68827 - 28080
32189 - 58244 - 14627
G.Tư 7688 - 4100 - 2489 - 4062
G.Năm 0011 - 2061 - 5417
1645 - 3408 - 5727
G.Sáu 258 - 412 - 013
G.Bảy 08 - 11 - 61 - 34