07/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97675
G.Nhất 55528
G.Nhì 55398 - 29818
G.Ba 54673 - 41639 - 66052
64142 - 06759 - 99796
G.Tư 2370 - 2784 - 4435 - 5716
G.Năm 5498 - 3510 - 4504
0800 - 2973 - 2388
G.Sáu 693 - 603 - 533
G.Bảy 13 - 70 - 81 - 56

07/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97675
G.Nhất 55528
G.Nhì 55398 - 29818
G.Ba 54673 - 41639 - 66052
64142 - 06759 - 99796
G.Tư 2370 - 2784 - 4435 - 5716
G.Năm 5498 - 3510 - 4504
0800 - 2973 - 2388
G.Sáu 693 - 603 - 533
G.Bảy 13 - 70 - 81 - 56

07/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97675
G.Nhất 55528
G.Nhì 55398 - 29818
G.Ba 54673 - 41639 - 66052
64142 - 06759 - 99796
G.Tư 2370 - 2784 - 4435 - 5716
G.Năm 5498 - 3510 - 4504
0800 - 2973 - 2388
G.Sáu 693 - 603 - 533
G.Bảy 13 - 70 - 81 - 56

07/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97675
G.Nhất 55528
G.Nhì 55398 - 29818
G.Ba 54673 - 41639 - 66052
64142 - 06759 - 99796
G.Tư 2370 - 2784 - 4435 - 5716
G.Năm 5498 - 3510 - 4504
0800 - 2973 - 2388
G.Sáu 693 - 603 - 533
G.Bảy 13 - 70 - 81 - 56