07/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 08953
G.Nhất 45609
G.Nhì 16279 - 17899
G.Ba 58135 - 91267 - 78615
19440 - 36984 - 36831
G.Tư 5327 - 2074 - 5989 - 5827
G.Năm 0561 - 4157 - 4735
0333 - 3024 - 3273
G.Sáu 592 - 442 - 213
G.Bảy 65 - 98 - 01 - 66

07/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 08953
G.Nhất 45609
G.Nhì 16279 - 17899
G.Ba 58135 - 91267 - 78615
19440 - 36984 - 36831
G.Tư 5327 - 2074 - 5989 - 5827
G.Năm 0561 - 4157 - 4735
0333 - 3024 - 3273
G.Sáu 592 - 442 - 213
G.Bảy 65 - 98 - 01 - 66

07/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 08953
G.Nhất 45609
G.Nhì 16279 - 17899
G.Ba 58135 - 91267 - 78615
19440 - 36984 - 36831
G.Tư 5327 - 2074 - 5989 - 5827
G.Năm 0561 - 4157 - 4735
0333 - 3024 - 3273
G.Sáu 592 - 442 - 213
G.Bảy 65 - 98 - 01 - 66

07/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 08953
G.Nhất 45609
G.Nhì 16279 - 17899
G.Ba 58135 - 91267 - 78615
19440 - 36984 - 36831
G.Tư 5327 - 2074 - 5989 - 5827
G.Năm 0561 - 4157 - 4735
0333 - 3024 - 3273
G.Sáu 592 - 442 - 213
G.Bảy 65 - 98 - 01 - 66