07/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25367
G.Nhất 15164
G.Nhì 11972 - 66004
G.Ba 88562 - 98452 - 31364
19311 - 11254 - 11625
G.Tư 2905 - 2832 - 4688 - 7268
G.Năm 1341 - 9742 - 9018
9663 - 2859 - 5962
G.Sáu 406 - 281 - 771
G.Bảy 48 - 09 - 36 - 90

07/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25367
G.Nhất 15164
G.Nhì 11972 - 66004
G.Ba 88562 - 98452 - 31364
19311 - 11254 - 11625
G.Tư 2905 - 2832 - 4688 - 7268
G.Năm 1341 - 9742 - 9018
9663 - 2859 - 5962
G.Sáu 406 - 281 - 771
G.Bảy 48 - 09 - 36 - 90

07/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25367
G.Nhất 15164
G.Nhì 11972 - 66004
G.Ba 88562 - 98452 - 31364
19311 - 11254 - 11625
G.Tư 2905 - 2832 - 4688 - 7268
G.Năm 1341 - 9742 - 9018
9663 - 2859 - 5962
G.Sáu 406 - 281 - 771
G.Bảy 48 - 09 - 36 - 90

07/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25367
G.Nhất 15164
G.Nhì 11972 - 66004
G.Ba 88562 - 98452 - 31364
19311 - 11254 - 11625
G.Tư 2905 - 2832 - 4688 - 7268
G.Năm 1341 - 9742 - 9018
9663 - 2859 - 5962
G.Sáu 406 - 281 - 771
G.Bảy 48 - 09 - 36 - 90