07/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 60238
G.Nhất 57799
G.Nhì 11209 - 23021
G.Ba 79872 - 56878 - 82229
45216 - 55661 - 53246
G.Tư 6956 - 0956 - 7728 - 3141
G.Năm 6968 - 6916 - 8828
8306 - 4592 - 1636
G.Sáu 904 - 273 - 582
G.Bảy 21 - 99 - 68 - 40

07/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 60238
G.Nhất 57799
G.Nhì 11209 - 23021
G.Ba 79872 - 56878 - 82229
45216 - 55661 - 53246
G.Tư 6956 - 0956 - 7728 - 3141
G.Năm 6968 - 6916 - 8828
8306 - 4592 - 1636
G.Sáu 904 - 273 - 582
G.Bảy 21 - 99 - 68 - 40

07/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 60238
G.Nhất 57799
G.Nhì 11209 - 23021
G.Ba 79872 - 56878 - 82229
45216 - 55661 - 53246
G.Tư 6956 - 0956 - 7728 - 3141
G.Năm 6968 - 6916 - 8828
8306 - 4592 - 1636
G.Sáu 904 - 273 - 582
G.Bảy 21 - 99 - 68 - 40

07/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 60238
G.Nhất 57799
G.Nhì 11209 - 23021
G.Ba 79872 - 56878 - 82229
45216 - 55661 - 53246
G.Tư 6956 - 0956 - 7728 - 3141
G.Năm 6968 - 6916 - 8828
8306 - 4592 - 1636
G.Sáu 904 - 273 - 582
G.Bảy 21 - 99 - 68 - 40