08/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63904
G.Nhất 56240
G.Nhì 48222 - 98507
G.Ba 32353 - 37133 - 28267
86742 - 62636 - 80484
G.Tư 9490 - 4218 - 8779 - 1522
G.Năm 0179 - 6710 - 1978
3940 - 9894 - 6237
G.Sáu 307 - 084 - 531
G.Bảy 11 - 03 - 47 - 86

08/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63904
G.Nhất 56240
G.Nhì 48222 - 98507
G.Ba 32353 - 37133 - 28267
86742 - 62636 - 80484
G.Tư 9490 - 4218 - 8779 - 1522
G.Năm 0179 - 6710 - 1978
3940 - 9894 - 6237
G.Sáu 307 - 084 - 531
G.Bảy 11 - 03 - 47 - 86

08/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63904
G.Nhất 56240
G.Nhì 48222 - 98507
G.Ba 32353 - 37133 - 28267
86742 - 62636 - 80484
G.Tư 9490 - 4218 - 8779 - 1522
G.Năm 0179 - 6710 - 1978
3940 - 9894 - 6237
G.Sáu 307 - 084 - 531
G.Bảy 11 - 03 - 47 - 86

08/04
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 63904
G.Nhất 56240
G.Nhì 48222 - 98507
G.Ba 32353 - 37133 - 28267
86742 - 62636 - 80484
G.Tư 9490 - 4218 - 8779 - 1522
G.Năm 0179 - 6710 - 1978
3940 - 9894 - 6237
G.Sáu 307 - 084 - 531
G.Bảy 11 - 03 - 47 - 86