08/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 50330
G.Nhì 15832 - 26494
G.Ba 87053 - 77009 - 11180
78522 - 03520 - 14985
G.Tư 5087 - 0469 - 0068 - 4246
G.Năm 0732 - 8026 - 2919
9747 - 1269 - 5239
G.Sáu 260 - 501 - 326
G.Bảy 43 - 87 - 78 - 41

08/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 50330
G.Nhì 15832 - 26494
G.Ba 87053 - 77009 - 11180
78522 - 03520 - 14985
G.Tư 5087 - 0469 - 0068 - 4246
G.Năm 0732 - 8026 - 2919
9747 - 1269 - 5239
G.Sáu 260 - 501 - 326
G.Bảy 43 - 87 - 78 - 41

08/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 50330
G.Nhì 15832 - 26494
G.Ba 87053 - 77009 - 11180
78522 - 03520 - 14985
G.Tư 5087 - 0469 - 0068 - 4246
G.Năm 0732 - 8026 - 2919
9747 - 1269 - 5239
G.Sáu 260 - 501 - 326
G.Bảy 43 - 87 - 78 - 41

08/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 50330
G.Nhì 15832 - 26494
G.Ba 87053 - 77009 - 11180
78522 - 03520 - 14985
G.Tư 5087 - 0469 - 0068 - 4246
G.Năm 0732 - 8026 - 2919
9747 - 1269 - 5239
G.Sáu 260 - 501 - 326
G.Bảy 43 - 87 - 78 - 41