08/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37892
G.Nhất 75605
G.Nhì 98138 - 89024
G.Ba 34872 - 91330 - 26233
21487 - 30227 - 11062
G.Tư 7252 - 4977 - 2377 - 6603
G.Năm 4427 - 9295 - 9909
6106 - 9786 - 1773
G.Sáu 065 - 825 - 851
G.Bảy 80 - 28 - 67 - 58

08/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37892
G.Nhất 75605
G.Nhì 98138 - 89024
G.Ba 34872 - 91330 - 26233
21487 - 30227 - 11062
G.Tư 7252 - 4977 - 2377 - 6603
G.Năm 4427 - 9295 - 9909
6106 - 9786 - 1773
G.Sáu 065 - 825 - 851
G.Bảy 80 - 28 - 67 - 58

08/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37892
G.Nhất 75605
G.Nhì 98138 - 89024
G.Ba 34872 - 91330 - 26233
21487 - 30227 - 11062
G.Tư 7252 - 4977 - 2377 - 6603
G.Năm 4427 - 9295 - 9909
6106 - 9786 - 1773
G.Sáu 065 - 825 - 851
G.Bảy 80 - 28 - 67 - 58

08/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37892
G.Nhất 75605
G.Nhì 98138 - 89024
G.Ba 34872 - 91330 - 26233
21487 - 30227 - 11062
G.Tư 7252 - 4977 - 2377 - 6603
G.Năm 4427 - 9295 - 9909
6106 - 9786 - 1773
G.Sáu 065 - 825 - 851
G.Bảy 80 - 28 - 67 - 58