09/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65084
G.Nhất 40720
G.Nhì 61170 - 60426
G.Ba 19784 - 78270 - 60921
10581 - 33332 - 84639
G.Tư 0572 - 1050 - 3893 - 9978
G.Năm 8866 - 3698 - 2635
3222 - 4808 - 2597
G.Sáu 927 - 953 - 430
G.Bảy 33 - 48 - 64 - 34

09/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65084
G.Nhất 40720
G.Nhì 61170 - 60426
G.Ba 19784 - 78270 - 60921
10581 - 33332 - 84639
G.Tư 0572 - 1050 - 3893 - 9978
G.Năm 8866 - 3698 - 2635
3222 - 4808 - 2597
G.Sáu 927 - 953 - 430
G.Bảy 33 - 48 - 64 - 34

09/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65084
G.Nhất 40720
G.Nhì 61170 - 60426
G.Ba 19784 - 78270 - 60921
10581 - 33332 - 84639
G.Tư 0572 - 1050 - 3893 - 9978
G.Năm 8866 - 3698 - 2635
3222 - 4808 - 2597
G.Sáu 927 - 953 - 430
G.Bảy 33 - 48 - 64 - 34

09/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65084
G.Nhất 40720
G.Nhì 61170 - 60426
G.Ba 19784 - 78270 - 60921
10581 - 33332 - 84639
G.Tư 0572 - 1050 - 3893 - 9978
G.Năm 8866 - 3698 - 2635
3222 - 4808 - 2597
G.Sáu 927 - 953 - 430
G.Bảy 33 - 48 - 64 - 34