09/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45669
G.Nhất 36231
G.Nhì 59491 - 47711
G.Ba 09335 - 08782 - 34158
99358 - 71376 - 38817
G.Tư 2363 - 5556 - 2328 - 9148
G.Năm 6499 - 5209 - 9670
5830 - 4531 - 7236
G.Sáu 490 - 145 - 781
G.Bảy 37 - 06 - 12 - 39

09/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45669
G.Nhất 36231
G.Nhì 59491 - 47711
G.Ba 09335 - 08782 - 34158
99358 - 71376 - 38817
G.Tư 2363 - 5556 - 2328 - 9148
G.Năm 6499 - 5209 - 9670
5830 - 4531 - 7236
G.Sáu 490 - 145 - 781
G.Bảy 37 - 06 - 12 - 39

09/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45669
G.Nhất 36231
G.Nhì 59491 - 47711
G.Ba 09335 - 08782 - 34158
99358 - 71376 - 38817
G.Tư 2363 - 5556 - 2328 - 9148
G.Năm 6499 - 5209 - 9670
5830 - 4531 - 7236
G.Sáu 490 - 145 - 781
G.Bảy 37 - 06 - 12 - 39

09/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45669
G.Nhất 36231
G.Nhì 59491 - 47711
G.Ba 09335 - 08782 - 34158
99358 - 71376 - 38817
G.Tư 2363 - 5556 - 2328 - 9148
G.Năm 6499 - 5209 - 9670
5830 - 4531 - 7236
G.Sáu 490 - 145 - 781
G.Bảy 37 - 06 - 12 - 39