09/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55076
G.Nhất 95857
G.Nhì 30076 - 21812
G.Ba 93192 - 70815 - 05021
45931 - 71559 - 83836
G.Tư 0047 - 6937 - 0027 - 7072
G.Năm 4383 - 7811 - 9536
4023 - 4208 - 3913
G.Sáu 294 - 128 - 393
G.Bảy 87 - 22 - 38 - 01

09/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55076
G.Nhất 95857
G.Nhì 30076 - 21812
G.Ba 93192 - 70815 - 05021
45931 - 71559 - 83836
G.Tư 0047 - 6937 - 0027 - 7072
G.Năm 4383 - 7811 - 9536
4023 - 4208 - 3913
G.Sáu 294 - 128 - 393
G.Bảy 87 - 22 - 38 - 01

09/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55076
G.Nhất 95857
G.Nhì 30076 - 21812
G.Ba 93192 - 70815 - 05021
45931 - 71559 - 83836
G.Tư 0047 - 6937 - 0027 - 7072
G.Năm 4383 - 7811 - 9536
4023 - 4208 - 3913
G.Sáu 294 - 128 - 393
G.Bảy 87 - 22 - 38 - 01

09/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55076
G.Nhất 95857
G.Nhì 30076 - 21812
G.Ba 93192 - 70815 - 05021
45931 - 71559 - 83836
G.Tư 0047 - 6937 - 0027 - 7072
G.Năm 4383 - 7811 - 9536
4023 - 4208 - 3913
G.Sáu 294 - 128 - 393
G.Bảy 87 - 22 - 38 - 01