10/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93681
G.Nhất 32897
G.Nhì 26769 - 73802
G.Ba 85686 - 97610 - 80686
43817 - 86246 - 91304
G.Tư 9631 - 6326 - 5931 - 9597
G.Năm 8794 - 0281 - 7886
4886 - 7526 - 0534
G.Sáu 135 - 028 - 553
G.Bảy 23 - 72 - 91 - 39

10/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93681
G.Nhất 32897
G.Nhì 26769 - 73802
G.Ba 85686 - 97610 - 80686
43817 - 86246 - 91304
G.Tư 9631 - 6326 - 5931 - 9597
G.Năm 8794 - 0281 - 7886
4886 - 7526 - 0534
G.Sáu 135 - 028 - 553
G.Bảy 23 - 72 - 91 - 39

10/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93681
G.Nhất 32897
G.Nhì 26769 - 73802
G.Ba 85686 - 97610 - 80686
43817 - 86246 - 91304
G.Tư 9631 - 6326 - 5931 - 9597
G.Năm 8794 - 0281 - 7886
4886 - 7526 - 0534
G.Sáu 135 - 028 - 553
G.Bảy 23 - 72 - 91 - 39

10/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93681
G.Nhất 32897
G.Nhì 26769 - 73802
G.Ba 85686 - 97610 - 80686
43817 - 86246 - 91304
G.Tư 9631 - 6326 - 5931 - 9597
G.Năm 8794 - 0281 - 7886
4886 - 7526 - 0534
G.Sáu 135 - 028 - 553
G.Bảy 23 - 72 - 91 - 39