10/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39341
G.Nhất 39185
G.Nhì 62826 - 38885
G.Ba 87724 - 97300 - 07530
57907 - 92902 - 82203
G.Tư 3827 - 8092 - 3696 - 0301
G.Năm 2207 - 1685 - 1255
2593 - 9906 - 3278
G.Sáu 691 - 078 - 105
G.Bảy 81 - 66 - 67 - 71

10/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39341
G.Nhất 39185
G.Nhì 62826 - 38885
G.Ba 87724 - 97300 - 07530
57907 - 92902 - 82203
G.Tư 3827 - 8092 - 3696 - 0301
G.Năm 2207 - 1685 - 1255
2593 - 9906 - 3278
G.Sáu 691 - 078 - 105
G.Bảy 81 - 66 - 67 - 71

10/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39341
G.Nhất 39185
G.Nhì 62826 - 38885
G.Ba 87724 - 97300 - 07530
57907 - 92902 - 82203
G.Tư 3827 - 8092 - 3696 - 0301
G.Năm 2207 - 1685 - 1255
2593 - 9906 - 3278
G.Sáu 691 - 078 - 105
G.Bảy 81 - 66 - 67 - 71

10/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39341
G.Nhất 39185
G.Nhì 62826 - 38885
G.Ba 87724 - 97300 - 07530
57907 - 92902 - 82203
G.Tư 3827 - 8092 - 3696 - 0301
G.Năm 2207 - 1685 - 1255
2593 - 9906 - 3278
G.Sáu 691 - 078 - 105
G.Bảy 81 - 66 - 67 - 71