11/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27459
G.Nhất 78249
G.Nhì 51933 - 57101
G.Ba 02698 - 26004 - 07203
39148 - 54541 - 89751
G.Tư 7620 - 0039 - 5115 - 2725
G.Năm 1404 - 0446 - 1205
0086 - 5944 - 8117
G.Sáu 333 - 480 - 641
G.Bảy 79 - 36 - 21 - 93

11/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27459
G.Nhất 78249
G.Nhì 51933 - 57101
G.Ba 02698 - 26004 - 07203
39148 - 54541 - 89751
G.Tư 7620 - 0039 - 5115 - 2725
G.Năm 1404 - 0446 - 1205
0086 - 5944 - 8117
G.Sáu 333 - 480 - 641
G.Bảy 79 - 36 - 21 - 93

11/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27459
G.Nhất 78249
G.Nhì 51933 - 57101
G.Ba 02698 - 26004 - 07203
39148 - 54541 - 89751
G.Tư 7620 - 0039 - 5115 - 2725
G.Năm 1404 - 0446 - 1205
0086 - 5944 - 8117
G.Sáu 333 - 480 - 641
G.Bảy 79 - 36 - 21 - 93

11/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27459
G.Nhất 78249
G.Nhì 51933 - 57101
G.Ba 02698 - 26004 - 07203
39148 - 54541 - 89751
G.Tư 7620 - 0039 - 5115 - 2725
G.Năm 1404 - 0446 - 1205
0086 - 5944 - 8117
G.Sáu 333 - 480 - 641
G.Bảy 79 - 36 - 21 - 93