11/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92614
G.Nhất 78683
G.Nhì 19661 - 48233
G.Ba 12426 - 59975 - 96524
43386 - 58642 - 05166
G.Tư 5971 - 1695 - 7576 - 4166
G.Năm 6794 - 2842 - 0201
6701 - 4773 - 8707
G.Sáu 848 - 399 - 699
G.Bảy 57 - 58 - 55 - 52

11/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92614
G.Nhất 78683
G.Nhì 19661 - 48233
G.Ba 12426 - 59975 - 96524
43386 - 58642 - 05166
G.Tư 5971 - 1695 - 7576 - 4166
G.Năm 6794 - 2842 - 0201
6701 - 4773 - 8707
G.Sáu 848 - 399 - 699
G.Bảy 57 - 58 - 55 - 52

11/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92614
G.Nhất 78683
G.Nhì 19661 - 48233
G.Ba 12426 - 59975 - 96524
43386 - 58642 - 05166
G.Tư 5971 - 1695 - 7576 - 4166
G.Năm 6794 - 2842 - 0201
6701 - 4773 - 8707
G.Sáu 848 - 399 - 699
G.Bảy 57 - 58 - 55 - 52

11/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92614
G.Nhất 78683
G.Nhì 19661 - 48233
G.Ba 12426 - 59975 - 96524
43386 - 58642 - 05166
G.Tư 5971 - 1695 - 7576 - 4166
G.Năm 6794 - 2842 - 0201
6701 - 4773 - 8707
G.Sáu 848 - 399 - 699
G.Bảy 57 - 58 - 55 - 52